facebook

 

30 lat Raportu "Nasza wspólna przyszłość"

"Proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umozliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom" - to definicja Rozwoju Zrównoważonego (Sustainable Development/Le Developpement Durable), ogłoszona 30 lat temu, w 1987 roku w raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, obradującej pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland.

Raport nosił nazwę "Nasza wspólna przyszłość" i podkreślono w nim, że stworzenie w pełni zrównoważonego modelu życia, a więc uzyskanie poprawy jakości życia ludzi na całym świecie bez rabunkowej eksploatacji ziemskich zasobów naturalnych, wymaga zróżnicowanych działań w poszczególnych regionach świata. Przede wszystkim niezbędna jest integracja działań w trzech kluczowych obszarach:

  1. Wzrostu gospodarczego i równomiernego podziału korzyści. Celem jest osiągnięcie odpowiedzialnego, długookresowego wzrostu, który stanie się udziałem wszystkich narodów i społeczności, ale osiągnięcie go wymaga zintegrowanego podejścia do dzisiejszych, wzajemnie powiązanych globalnych systemów gospodarczych.
  2. Ochrony zasobów naturalnych i środowiska. Dla zachowania naszego środowiskowego dziedzictwa i naturalnych zasobów dla przyszłych pokoleń niezbędne jest opracowanie racjonalnych ekonomicznie rozwiązań, które ograniczą zużycie zasobów, powstrzymają skażenie środowiska i ocalą naturalne ekosystemy.
  3. Rozwoju społecznego. Na całym świecie ludzie domagają się pracy, żywności, edukacji, energii, opieki zdrowotnej, wody i systemów sanitarnych. Odpowiadając na te potrzeby, międzynarodowa społeczność musi dołożyć wszelkich starań, by nie zostało naruszone bogactwo kulturowej i społecznej różnorodności oraz by wszyscy członkowie społeczeństw mieli instrumenty pozwalające na kształtowanie własnej przyszłości.

Po 30 latach wciąż jeszcze bardzo wiele do zrobienia przed nami. Ale jest i postęp: po całej Dekadzie Edukacji dla Rozwoju Zrównoważonego (na jej końcowe lata przypadała także realizowana przez Fundację Nasza Ziemia Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego) wzrasta świadomość ekologiczna społeczeństwa, zwiększa się poziom odpowiedzialności biznesu za swój wpływ na środowisko, zwiększa się świadmość wagi odpowiedzialnej konsumpcji wśród konsumentów.

Zaczyna się również wdrażanie koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamknietym (circular economy), co w naszej ocenie będzie kołem zamachowym wielkiej zmiany w filozofii prowadzenia biznesu i cąłowicie może zmienić postawy konsumenckie.

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12