facebook

 

Dzieciaki ze szkoły w Kosobudach i ich pracowity piątek!

 

„Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.


W dniu 19 września 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji “Sprzątanie Świata”. „Turysto! Szanuj Środowisko!”. Pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska. Tym razem  zachęcaliśmy do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody. W jaki sposób oddziałujemy na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze? Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadzić ich selektywną zbiórką? Czyli promujemy „nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i odpowiedzialną turystykę!

 


 Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2014”, koordynowana i organizowana jest przez Fundację Nasza Ziemia oraz lokalnie przez Zaborski Park krajobrazowy i Urząd Miasta  i Gminy Brusy.  Poprzez udział w tej Akcji chcieliśmy  zachęcić uczniów do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami.

Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg. W tradycjach indiańskich szacunek oznacza szanowanie duchowych sił przyrody i troskę o wszystkie jej elementy: ziemię, drzewa, zwierzęta, wodę, gwiazdy itd. i my zatroszczmy się w tym roku o zanieczyszczone przez dzikie wysypiska lasy, łąki i tereny otwarte - skorzystają na tym nie tylko ziemia, drzewa czy zwierzęta a może nawet gwiazdy, ale również my - to szansa dla nas na jesienny spacer po czystym lesie.

Celem tegorocznej kampanii było zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze poprzez unikania tworzenia odpadów i selektywną zbiórkę odpadów.

Akcja  zachęcała nas do segregacji odpadów oraz miała pomóc usunąć z naszego krajobrazu dzikie wysypiska śmieci- i to się nam udało! . „Sprzątanie Świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
Podczas sprzątania świata w 2014 roku apelowaliśmy: „Turysto! Szanuj Środowisko!”.


Cele tegorocznej akcji:
- wzmocnienie świadomej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w okolicy wsi Kosobudy
- budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz wykształcanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań.
- zachęcanie do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody. W jaki sposób oddziałujemy na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze? Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadzić ich selektywną zbiórką?
- utrwalenie wiedzy na temat postępowania z odpadami- segregacji
- uprzątnięcie terenu w okolicy wsi Kosobudy, Kinice, Małe Gliśno, Chłopowy i w kierunku Brody.


Tegoroczna „Akcja „ poprzedzona została edukacją uczniów. Na szkolnej gazetce wywieszono plakat informacyjny dotyczący Akcji „Sprzątania Świata” oraz regulamin i harmonogram udziału uczniów Szkoły Podstawowej w Kosobudach w Akcji "Sprzątanie Świata” , a także inne materiały edukacyjne zachęcające do prawidłowych postaw proekologicznych. W dniu 17 września podczas uroczystego apelu, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przypomnieli zasady bezpieczeństwa, które należy stosować podczas Akcji „Sprzątania Świata”oraz zapoznali uczniów z  przebiegiem Akcji Uczniowie zostali również  zapoznani z celami oraz hasłem tegorocznej Akcji „Sprzątania Świata” .
Podczas sprzątania świata w 2014 roku apelowaliśmy: zobacz jak łatwo na co dzień chronić środowisko i odkryć czystą Polskę.

Przebieg Akcji

O godzinie 11.00 uczniowie zebrali się na boisku szkolnym. Pani Dyrektor Małgorzata Ostrowska  powitała zebranych  oraz zachęciła wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa w tegorocznej „Akcji Sprzątania Świata”. Następnie  rozdano uczniom rękawice oraz worki na śmieci,  po czym nastąpił wymarsz uczniów wraz z wychowawcami według ustalonego planu sprzątania.


Plan Sprzątania:
przedszkole - wraz z opiekunem E.Zakrzewską   sprzątało obejście wokół świetlicy wiejskiej i stadion sportowy oraz uczestniczyło w  zajęciach  o tematyce ekologicznej.W Akcji wzięło udział 22 dzieci. Zebrano 1 worek śmieci.
klasa 0-wraz z opiekunem B. Bohdan  sprzątała  ulicę J. Karnowskiego -do Państwa Majkowskich  oraz prowadziła zajęcia o tematyce ekologicznej. W Akcji wzięło udział 23 dzieci. Zebrano 4 worki śmieci które pozostawiono przy śmietniku szkolnym.
klasa I-wraz z opiekunem  Danutą Szyszka sprzątała ul. Boczną, Podgórną, do cmentarza - powrót do szkoły. W Akcji wzięło udział 20 dzieci. Zebrano 2 worki śmieci, które pozostawiono przy śmietniku szkolnym.
klasa II wraz z opiekunem R. Rudnik sprzątała ul. Szkolną w kierunku do miejscowości Małe Gliśno oraz ul. Karnowskiego-powrót do Szkoły. W Akcji wzięło udział 22 dzieci. Zebrano 6 worków śmieci, które pozostawiono przy śmietniku szkolnym.
klasa III  wraz z opiekunem A. Rolbiecką  sprzątała – ul. Czerską prawą stronę do wsi Kinice, wieś Kinice , obrzeża lasu– powrót. W Akcji wzięło udział 13 uczniów. Razem zebrano 7 worków śmieci, które pozostawiono przy drodze Kinice– Kosobudy przy znaku - Kinice 3 worki  i na końcu wsi Kinice przy skrzynkach pocztowych 1 worek oraz  3 worki śmieci pozostawiono przy śmietniku szkolnym.
klasa  IV –wraz z wychowawcą – M. Sznajdrowską i W. Jantą  sprzątała ul.Sportową pod Brodę, obrzeża lasu, powrót. W Akcji wzięło udział 22 uczniów. Zebrano 6  worków śmieci, które pozostawiono przy drodze Broda– Kosobudy, ( 1 worek koło Państwa Majkowskich i 4 worki przy rozwidleniu na wybudowania – Parcele, 1 worek śmieci pozostawiono przy śmietniku szkolnym. ).
klasa V- wraz z wychowawcą I. Piekarską sprzątała ulicę Czerską lewa strona w kierunku do Pomnika Pomordowanych- pobocza drogi do Czerska-prawa strona, obrzeża lasu od Pomnika Pomordowanych do Kosobud. W Akcji wzięło udział 7 dzieci. Zebrano 4 worki śmieci, które pozostawiono przy szosie Czersk – Kosobudy ,  2 worki obok tablicy przeciwpożarowej po prawej stronie szosy przy rozwidleniu do P. Szopińskich, 2 worki przy przystanku autobusowym.
Klasa VI  wraz z opiekunem M. Wielinską- sprzątała ulicę Czerską prawa strona w kierunku do Pomnika Pomordowanych- pobocza drogi do Czerska-prawa strona, obrzeża lasu od Pomnika Pomordowanych do miejscowości Chłopowy. W Akcji wzięło udział 9 uczniów. Zebrano 7 worków śmieci oraz 7 dużych zderzaków i 1 dużą oponę, które pozostawiono przy szosie Czersk – Kosobudy ,  1 worek przy przystanku autobusowym , 2 worki i 3 zderzaki przy tablicy Nadleśnictwa Czersk ,  2 worki i 2 zderzaki obok przystanku na wprost tablicy BCC, 2 worki, 2 zderzaki i 14 oponę pozostawiono przy tablicy „Kaszubska Marszruta”.
O godzinie 13-13.30 nastąpił powrót do szkoły i przedstawienie sprawozdań z przeprowadzonej Akcji.
W tegorocznej Akcji wzięło udział 138 dzieci . Zebrano 37 worków śmieci oraz 7 dużych zderzaków i oponę. Zlikwidowano dwa dzikie wysypiska śmieci w lesie w kierunku Kosobudy – Chłopowy- gdzie znajdował się zużyty sprzęt RTV oraz 7 dużych zderzaków i opona, a drugie dzikie wysypisko zostało zlokalizowane na obrzeżach lasu- na końcu wsi Kinice, gdzie znaleziono sporo odpadów folii .  Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Akcji „Sprzątania Świata” z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o otoczenie, estetykę i piękno, ale przede wszystkim uwolnił nasze lasy od 38 worków śmieci i zlikwidowano 2 dzikie wysypiska śmieci.

Szkoła Podstawowa w Kosobudach- Zredagowała Irena Piekarska.
 

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12