facebook

 

Kanalizacja dla aglomeracji wrocławskiej

Ponad 15 milionów złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do Miękini na budowę 21 kilometrów kanalizacji i 9 przepompowni ścieków.

Marek Mielczarek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał dzisiaj potwierdzenie dotacji z Programu Infrastruktura i Środowisko dla Zakładu Usług Komunalnych w Miękini. Wsparcie z POIiŚ na realizacje projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” to kwota 15 milionów złotych.

Wartość wszystkich inwestycji w Miękini jest szacowana na 21 milionów złotych. Za środki z POIiŚ i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu zostanie zbudowane 21 kilometrów kanalizacji i 9 przepompowni ścieków. Do nowej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych ponad 3 tysiące osób.

W konferencji prasowej w siedzibie Funduszu uczestniczyli: Przedstawiciele Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu: Marek Mielczarek, Prezes; Jerzy Ignaszak, Zastępca Prezesa; Bogumiła Turzańska-Chrobak, Zastępca Prezesa oraz Jan Marian Grzegorczyn, Wójt Gminy Miękinia, Romuald Siek, Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Miękini, Zbigniew Dubniański, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

W regionie jest realizowanych 10 innych projektów z Programu Infrastruktura i Środowisko. - Na Dolnym Śląsku powstają nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne o łącznej długości 450 kilometrów. Łączna wartość nowych inwestycji wynosi 800 milionów złotych - mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. - W Ziębicach i Sulikowie zostały wybudowane 2 nowe oczyszczalnie ścieków. Zmodernizowano 5 oczyszczalni w: Strzegomiu Środzie Śląskiej, Nowogrodźcu, Strzelinie i Oławie.

Źródło: WFOŚiGW Wrocław

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza od stycznia do maja 2013 roku na cykl bezpłatnych szkoleń dla samorządowców i firm odbierających odpady komunalne, z zakresu nowego systemu prawnego w gospodarce odpadami komunalnymi. Szkolenia są częścią projektu edukacyjno – informacyjnego pod nazwą „Segreguj odpady – to się opłaca”, realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach proszę kontaktować się z Fundacją Nasza Ziemia na adres: weronika.kucinska@naszaziemia.pl oraz wysyłać zgłoszenia na adres: szkolenia@naszaziemia.pl.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12