facebook

Inauguracja VI edycji Konkursu Ekologicznego Hewlett-Packard "w harmonii z przyrodą"

Firma Hewlett-Packard ogłosiła VI edycję Konkursu Ekologicznego "w harmonii z przyrodą". Jak co roku, konkurs stawia sobie za cel wyłonienie najciekawszych inicjatyw i pomysłów służących zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska w Polsce, w tym projektów dotyczących zagospodarowania i recyklingu odpadów, czystości wody, powietrza i gleby oraz związanych z ochroną fauny i flory w Polsce.

Konkurs Ekologiczny HP skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz szkół. Już po raz szósty HP wspiera w ten sposób znaczące przedsięwzięcia proekologiczne, które nie mogą być kontynuowane z powodu braku odpowiednich środków. Trzy spośród nadesłanych przez organizacje pozarządowe projektów zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi, w postaci dofinansowania przez Hewlett-Packard dalszej realizacji projektu. Wysokość ufundowanych przez Hewlett-Packard nagród to 15.000 zł (I nagroda), 10.000 zł (II nagroda) i 5.000 zł (III nagroda).

Starając się jeszcze bardziej spopularyzować ideę Konkursu, a jednocześnie propagować postawy i działania służące ochronie środowiska wśród dzieci i młodzieży, Hewlett-Packard organizuje również Konkurs Ekologiczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły mogą zgłaszać praktyczne projekty dotyczące, na przykład, zbiórki i segregacji odpadów, inwentaryzacji rozmaitych obiektów przyrodniczych i objęcia ich opieką, oszczędności wody lub energii elektrycznej, proekologicznego zagospodarowania otoczenia szkoły, itp.
Zwycięzca I nagrody otrzyma 6 zestawów komputerowych oraz 1 drukarkę laserową. II nagroda to 4 zestawy komputerowe oraz 1 drukarka laserowa, III nagroda to 3 zestawy komputerowe. Nagrody są produktami firmy Hewlett-Packard.

Zgłoszenia nadesłane na oba Konkursy oceniać będzie jury, w skład którego weszli eksperci w dziedzinie ekologii, przedstawiciele instytucji pro-unijnych oraz dziennikarze. W pracach jury uczestniczyć będą: dr Hanna Machińska, dyrektor Ośrodka Informacji Rady Europy, ekspert sejmowy, Tomasz Cieślik, Liga Ochrony Przyrody, Przemysław Czajkowski, koordynator krajowy Globalnego Funduszu Środowiska/Programu Małych Dotacji w UNDP, Michał Nurzyński, dyrektor Biura Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej Ministerstwa Środowiska, Eugeniusz Pudlis (przewodniczący jury), dziennikarz, publicysta magazynu "Echa Leśne".

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2006 roku. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca 2006 roku - w Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Informacje, regulamin Konkursu i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Hewlett-Packard Polska oraz w biurze Hewlett-Packard Polska, ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, tel.: (22)565 71 27, e-mail: joanna.pawlak@hp.com

Patronami medialnymi konkursu są magazyny: Aura, Biznes i Ekologia, Przegląd Komunalny, Przyroda Polska oraz Środowisko. W ciągu 5 lat trwania Konkursu Ekologicznego HP nagrodził 33 projekty na sumę 425 tys. zł. Dzięki temu 21 organizacji pozarządowych mogło kontynuować projekty na rzecz ochrony środowiska, a 12 szkół realizujących programy proekologiczne otrzymało zestawy komputerowe oraz drukarki laserowe HP, które trafiły do szkolnych pracowni komputerowych.

Konkurs Ekologiczny jest częścią Programu Ekologicznego HP. Pozostałe elementy Programu to Program Odbioru i Recyklingu Wkładów HP do Drukarek oraz sponsoring nagrody dla dziennikarzy za najlepszy materiał publicystyczny z dziedziny ochrony środowiska w konkursie o Nagrody SDP. Struktura Programu Ekologicznego HP daje szansę na aktywne uczestnictwo wielu grup odbiorców, a przez to na pełną i rzeczywistą realizację zamierzeń Programu. Celem Programu Ekologicznego HP jest wspieranie ochrony środowiska naturalnego w Polsce poprzez działania służące edukacji ekologicznej, pogłębieniu świadomości ekologicznej i kształtowaniu pozytywnych proekologicznych postaw społecznych.

Informacje o HP
HP jest światowym dostawcą rozwiązań z zakresu nowych technologii dla użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych na całym świecie. Oferta HP obejmuje infrastrukturę IT, globalne usługi informatyczne, systemy komputerowe dla firm i klientów indywidualnych oraz rozwiązania druku i przetwarzania obrazu. Przychody HP za cztery kwartały zakończone 31 października 2005 r. wyniosły 86,7 mld USD. Więcej informacji o HP (NYSE, Nasdaq: HPQ) można znaleźć na stronie Hewlett-Packard.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12