facebook

Polska w radzie Platformy Zielonego Przemysłu

Minister środowiska Marcin Korolec będzie reprezentował Polskę w Radzie Doradczej Platformy Zielonego Przemysłu – globalnej inicjatywy łączącej wysiłki władz i biznesu na rzecz zielonej gospodarki.

Ministerstwo Środowiska znalazło się w składzie Rady Doradczej Platformy Zielonego Przemysłu UNIDO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego). W skład Rady wchodzą przedstawiciele rządów (oprócz Polski także Kolumbia, Jordania, Kenia i Filipiny), sektora prywatnego (Broad Group, Microsoft Corporation, Novozymes A/S i Viyellatex Group), a także: Komisja Europejska, Global Environment Facility, Global Green Growth Institute, International Chamber of Commerce i Turkish Association for Energy Efficiency.

Skład Rady Doradczej odzwierciedla wielostronny charakter samej Platformy Zielonego Przemysłu, która ma za zadanie stworzyć ramy dla wspólnego działania rządów, przedstawicieli biznesu i społeczeństwa na rzecz promocji efektywnego wykorzystania energii i surowców w procesach produkcji i usług i co za tym idzie - czystszego i bardziej konkurencyjnego rozwoju przemysłowego.

Minister Marcin Korolec, jako reprezentant Polski osobiście będzie uczestniczył w pracach Platformy i wpływał na jej rozwój. Komentując decyzje podkreślał:

- Platforma Zielonego Przemysłu ma szansę przyspieszyć globalne zmiany na rzecz zielonej gospodarki. Ma łączyć działania władz i biznesu i wspierając jednocześnie rozwój, kierować go na zielone, uwzględniające strategiczną rolę środowiska, tory. W trakcie obrad uzgodniliśmy, że jednym z głównych kierunków działania będzie wspieranie efektywności energetycznej, co uważam za najkorzystniejszy wybór. Jestem zaszczycony, że osobiście będę mógł wspierać ten proces.

Podczas dwudniowej wizyty w Wiedniu na obrzeżach spotkania w sprawie Platformy Zielonego Przemysłu minister Marcin Korolec spotkał się także z dyrektorem generalnym UNIDO Kandehem K. Yumkellą. Minister Korolec wygłosił na forum UNIDO przemówienie na temat roli tej organizacji w rozwiązywaniu współczesnych problemów związanych z rozwojem i zmianami na rzecz obniżania emisji gazów cieplarnianych gospodarek światowych.

***

Platforma Zielonego Przemysłu to powołana w tym roku podczas Szczytu Ziemi w RIO+20 inicjatywa, utworzona, żeby budować partnerstwo państw i organizacji, w tym biznesowych, i skutecznie mobilizować do działania na rzecz zielonej, niskoemisyjnej gospodarki.

Więcej:

www.mos.gov.pl/podsumowanie_rio/

Informacja na stronach UNIDO:

http://www.unido.org/index.php?id=1003101

Strona Platformy Zielonego Przemysłu:

http://www.greenindustryplatform.org

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej informacji na temat zmian klimatu i zielonej energii na www.klimatdlaziemi.pl.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12