Formularz rejestracji 29 akcja

 

70 mln zł dla parków narodowych od Lasów Państwowych

Po raz kolejny Lasy Państwowe wesprą finansowo parki narodowe. W tym roku przeznaczają na ten cel ponad 70 mln zł.
O tym, jak potrzebne są to środki, świadczy zainteresowanie przyszłych beneficjentów: wnioskowana kwota jest niemal dwukrotnie wyższa niż alokacja.  
 
W naborze, który zakończył się w marcu, o przyznanie funduszy ubiegały się wszystkie 23 parki narodowe w Polsce. Łącznie złożyły one wnioski o dofinansowanie działań na sumę ponad 137 mln zł. Mechanizm wsparcia finansowego parków przez Lasy Państwowe funkcjonuje już od kilku lat i niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Dzięki niemu parki mogą prowadzić wiele dodatkowych zabiegów służących ochronie przyrody, badania naukowe, a nawet inwestycje w infrastrukturę, z której korzystają turyści. 
W 2016 r. udało się zainicjować wiele bardzo ciekawych projektów. Jeden z nich dotyczył rzadkich ptaków i ssaków strefowych (tzn. chronionych w wyznaczonych strefach, np. rozrodu) w Roztoczańskim Parku Narodowym. Polegał on na ocenie liczebności oraz rozmieszczenia populacji lęgowych i rozrodczych wybranych chronionych gatunków, tj. bociana czarnego, orlika krzykliwego, sóweczki, wilka i rysia w RPN. M.in. tego ostatniego udało się nagrać dzięki zakupowi oraz instalacji wysokiej jakości fotopułapek. Ryś to najsłabiej poznany drapieżnik roztoczańskich lasów, bardzo trudny do zaobserwowania. Pomoc finansowa Lasów Państwowych oraz ogromna wiedza terenowa pracowników RPN umożliwiły zainstalowanie fotopułapek w miejscach, które odwiedza ten tajemniczy kot. 
 
 Latem wytropienie rysia jest bardzo trudne. Z pomocą przyszła nam zima. Zlokalizowanie miejsc odwiedzanych przez rysia było o wiele łatwiejsze dzięki śladom, które pozostawił na śniegu – tłumaczy Przemysław Stachyra z RPN. Stosowane do tej pory fotopułapki pozwalały tylko na stwierdzenie obecności osobników w danej lokalizacji. Teraz dzięki wysokiej jakości nagraniom można określić, z którym osobnikiem mamy do czynienia, a tym samym ustalić ich ilość i preferencje lokalizacyjne - dodaje Przemysław Stachyra. Ryś, nie posiadając naturalnego wroga, stoi na początku łańcucha pokarmowego. Preferuje starodrzewy z wykrotami i mokradła, ale spotkać go można także w siedliskach otwartych, takich jak porzucone pola czy polany. W RPN oraz jego okolicach udało się stwierdzić obecność 2-3 osobników rysia. 
 
Fundamentalnym zadaniem parków narodowych jest ochrona przyrody. Współpraca z LP umożliwia sfinansowanie między innymi takich i podobnych badań, dostarczających solidnej wiedzy na temat zachowań i preferencji siedliskowych rozmaitych gatunków. Poszerzanie już posiadanej i zdobywanie nowej wiedzy pozwala następnie na skuteczniejszą ich ochronę.
 
W tym roku przed nami wiele nowych, niemniej interesujących projektów – mówi Magdalena Bukowska, Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, która odpowiada za współpracę z parkami z ramienia CKPŚ.Cieszymy się, bo już po wstępnej lekturze wniosków widać, że wśród zgłoszeń jest dużo niebanalnych, ale też bardzo potrzebnych w parkach inicjatyw. Do realizacji zostaną wybrane te najlepiej przygotowane i najwyżej ocenione - dodaje.
 
  
źródło: www.ekologia.pl
 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7 8

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12