facebook

„Zero tolerancji dla nielegalnego zabijania ptaków"
 

Podczas trzydziestego spotkania Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej w 2010 r. podjęto temat nielegalnego zabijania, chwytania i handlu ptakami w krajach śródziemnomorskich.

Stwierdzono, że w wielu krajach wdrażanie krajowych przepisów prawnych w zakresie ochrony ptaków jest mało skuteczne.

Biorąc to pod uwagę, Stały Komitet wsparł organizację konferencji pn.: „Europejska Konferencja na temat nielegalnego zabijania ptaków" ("European Conference on illegal killing of birds"), która odbyła się w miejscowości Larnaka na Cyprze, w dniach 6-8 lipca 2011 r.

W konferencji, organizowanej przez Radę Europy oraz rząd z Cypru uczestniczyło ponad sto osób reprezentujących Strony i Obserwatorów Konwencji Berneńskiej, organizacje ekologiczne, organizacje międzynarodowe, instytucje naukowe, organizacje turystyczne, zrzeszenia łowieckie, media i inne.

Podczas konferencji uznano, że należy rozpocząć długofalowy proces mający na celu umocnienie krajowej i międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony ptaków przed nielegalnym chwytaniem, zabijaniem i handlem ptaków. Niezbędne jest też wzmocnienie istniejącego prawa, dzielenie się dobrymi praktykami i rozpoczęcie właściwego monitoringu.

Podstawowym przekazem konferencji było „Zero tolerancji dla nielegalnego zabijania ptaków".

Podczas konferencji podpisano Deklarację Larnaka, która następnie została zaprezentowana podczas konferencji prasowej. W Deklaracji podkreślono, że pomimo starań rządów krajów, w których ta sytuacja występuje, nielegalne polowanie i handel gatunkami dzikich ptaków nadal jest poważnym paneuropejskim problemem, mającym wyraźne, regionalne uwarunkowania. Działania te wywierają znaczący negatywny wpływ na różnorodność biologiczną całego kontynentu. W dokumencie podkreślono, iż współpraca wszystkich grup zainteresowanych jest niezbędna dla podjęcia skutecznych działań. Uczestnicy konferencji deklaracją wezwali wszystkie strony zainteresowane, rządy, lokalne wspólnoty, agencje egzekwujące prawo, pozarządowe organizacje ekologiczne oraz zrzeszenia łowieckie do zdecydowanego potępienia wszystkich form nielegalnego polowania i handlowania dzikich ptaków. Zadeklarowano zdecydowany brak tolerancji dla nielegalnego zabijania ptaków. Wezwano również do całkowitego i aktywnego włączenia się do walki przeciwko nielegalnej działalności, która prowadzi do poważnego zagrożenia bioróżnorodności.

Podczas konferencji opracowano również projekt rekomendacji dotyczącej nielegalnego polowania i handlu ptakami, która zostanie zaprezentowana na 31. posiedzeniu Stałego Komitetu, które odbędzie się pod koniec 2011 r.

Źródło: ekoportal.eu

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12