1procent

Borne Sulinowo: rusza oczyszczanie poligonów

W poniedziałek, z lekkim opóźnieniem, które spowodowała między innymi niesprzyjająca pogoda, rozpoczynają się prace związane z oczyszczaniem z pozostałości powojskowych części poligonu na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo.


Na początek prace porządkowe przeprowadzone zostaną na terenie leśnictw: Borne, Brzeźno i Liszkowo; łącznie 28 oddziałów. Ze względów bezpieczeństwa teren tych oddziałów zostanie objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób postronnych do czasu zakończenia prac, który wstępnie przewiduje się na koniec czerwca.

Oczyszczeniu poddana zostanie gleba do głębokości 1 metra. Znalezione materiały zostaną zneutralizowane. Obszary po uporządkowaniu, zostaną poddane ocenie środowiskowej i geologicznej pod katem dalszej przydatności do zagospodarowania na cele leśne, które pozwolą przywrócić im podstawowe funkcje przyrodnicze i użytkowe.

Prace wykonane zostaną zgodnie z projektem realizowanym w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe".

Źródło: Lasy Państwowe
Autor: Jarosław Przygodzki, rzecznik prasowy RDLP w Szczecinku

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12