facebook

Coraz bliżej ocalenia wodniczki

Program "Ochrona wodniczki" Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) ma ocalić jeden z najrzadszych gatunków migrujących ptaków śpiewających Europy.

Zakończony w listopadzie projekt jest największym wykonanym programem ochrony gatunkowej w Polsce. Projekt, współfinansowany przez fundusz LIFE Komisji Europejskiej, dysponował budżetem wysokości 5,4 miliona euro. Jak informują eksperci z OTOP, wodniczka jest najrzadszym migrującym ptakiem śpiewającym Europy i jedynym w kontynentalnej Europie globalnie zagrożonym ptakiem wróblowym. Znajduje się na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

W przeszłości występowała od Francji do Syberii i od Włoch do Łotwy, a obecnie jej zasięg jest znacznie ograniczony - prawie wyłącznie do Polski, Białorusi i Ukrainy. W XX wieku liczebność populacji zmniejszyła się o 95 proc., głównie z powodu zniszczenia jej specyficznego siedliska. Około 25 proc. światowej populacji wodniczki żyje właśnie w Polsce.

"Wodniczka jest tzw. gatunkiem parasolowym, reprezentującym siedlisko torfowisk niskich z całym zespołem zwierząt i roślin na nich żyjących. Wiele z tych gatunków - tak jak wodniczka - nie może przetrwać nigdzie indziej. To oznacza, że chroniąc wodniczkę, chronimy znacznie więcej niż tylko jeden gatunek ptaka" - mówi Lars Lachmann, koordynator projektu "Ochrona wodniczki w Polsce i Niemczech".

Dzięki programowi specjaliści dokładnie poznali wymagania siedliskowe wodniczki i wiedzą, jak dbać o jej siedliska. Właśnie utrata siedlisk jest głównym zagrożeniem, z jakim spotyka się ten ptak.

"Siedliska wodniczki w ostatnim stuleciu zostały na wielkiej skali osuszane dla wydobycia torfu i aby odzyskać nowe tereny rolnicze. Zaledwie kilka procent torfowisk niskich uniknęło tego losu, choć nawet te tereny odczuły negatywny wpływ przez melioracje okolicznych terenów" - informuje OTOP.

Na tych obszarach utrzymały się jednak dobre warunki dla wodniczki dzięki wprowadzeniu tradycyjnego gospodarowania przez ręcznie koszenie lub wypas bydła. Dopóki zabiegi te były prowadzone, wodniczka mogła zamieszkiwać nawet lekko osuszone tereny. Jednak porzucenie tradycyjnej gospodarki na tych terenach doprowadza do zarastania torfowisk coraz gęstszą trzciną lub krzewami i drzewami, które tak tracą wartość dla wodniczki.

Podczas trwania programu OTOP wprowadził 30 specjalnie zaprojektowanych ratraków - maszyn do koszenia torfowisk. "Są to ratraki oryginalnie przystosowane do przygotowania tras narciarskich w górach, z bardzo niskim naciskiem na podłoże, które nie zniszczą delikatnej gleby torfowej na bagnach, a jednocześnie pozwalają kosić do 10 ha dziennie i od razu zbierać skoszoną roślinność. Rozwiązanie to jest tak udane, że znalazło naśladowców w Niemczech, na Białorusi i na Litwie" - informuje OTOP.

Od 2005 roku łącznie około 4 tysiące hektarów było objętych ochroną. Na około 800 ha najpierw trzeba było usunąć drzewa i krzewy, a dopiero potem zacząć regularne koszenie. "Na 400 ha w Delcie Świny hodujemy stado Konika polskiego. Nigdy wcześniej tak duży obszar łąk torfowych nie został przywrócony do dobrej jakości siedlisk" - czytamy w komunikacie.

Od 2009 r. rolnicy koszący swoje tereny zgodnie z wymogami wodniczki mogą skorzystać ze specjalnego pakietu wodniczkowego. OTOP pracuje z Komisją Europejską i polskim rządem nad przedłużeniem i udoskonaleniem tych systemów po roku 2014.

OTOP stworzył również trzy nowe rezerwaty: Laskowiec-Zajki, Mścichy i Ławki-Szorce dzięki czemu zagwarantowano wodniczce nowe siedliska o łącznej powierzchni 350 ha. Kolejne 600 ha wykupił w tym celu Biebrzański Park Narodowy.

Ze względu na swój system rozrodczy wodniczkę można uznać je za przedstawicielkę - nietypowego w świecie ptaków - promiskuityzmu. Ptaki te nie tworzą par i spotykają się właściwie tylko w czasie kopulacji, przy czym obie płci mają wielu partnerów.

Dlatego w większości gniazd pisklęta z jednego lęgu posiadają różnych, czasem nawet do pięciu ojców. Samce nie biorą żadnego udziału w wychowywaniu potomstwa. Spędzają cały sezon lęgowy wabiąc samice swoim śpiewem. W przeciwieństwie do innych ptaków wodniczka lubi śpiewać nie rano, ale głównie podczas zachodu słońca.

Międzynarodowe Porozumienie o ochronie wodniczki podpisano w kwietniu 2003 r. w Mińsku. Zostało ono podpisane przez Niemcy i prawie wszystkie inne kraje występowania tego gatunku w miejscach lęgowych, migracji i na zimowiskach, od Białorusi do Senegalu. W 2004 przystąpiła do niego także Polska. Jest to jedyne na świecie międzynarodowe porozumienie krajów nt. ochrony tak małego ptaka.

Oprócz OTOP za wdrażanie projektu odpowiedzialne były: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze (ZTP), Brytyjskie Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (The Royal Society for the Protection of Birds, RSPB), Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP), Biebrzański Park Narodowy (BPN), oraz "Foerderverein Naturschutz im Peenetal" z Niemiec.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Więcej na temat ochrony dzikich zwierząt można też znaleźć na stronie programu "Ogród - ostoja zwierząt": http://www.ogrodostojazwierzat.pl

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12