facebook

 

Wilków coraz więcej.

          
„W 2014 r. liczebność wilków w woj. lubuskim szacowana była na osiem watah, przy średniej 4-6 szt. w jednej rodzinie. W Lubuskiem wilki występują głównie w trzech rejonach: na południowym zachodzie, w północnej części Borów Dolnośląskich (2 watahy), w Puszczy Rzepińskiej (2 watahy) i Puszczy Noteckiej (4 watahy)” − powiedział PAP Tomasz Kozłowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Ziemia Lubuska to raj dla tych wspaniałych drapieżników. Lesistość regionu na poziomie ok. 49 proc., małe zaludnienie i obfitość zwierzyny grubej i płowej − to elementy zachęcające wilki do zakładania rodzin w Dolinie Środkowej Odry.

Z obserwacji przyrodników wynika, że początek watahom z Lubuskiego dały wilki, które w poszukiwaniu terenów łowieckich przywędrowały z dwóch kierunków – zachodniego, czyli Niemiec oraz z północno−wschodniej Polski, a dokładnie Warmii i Mazur. Potwierdzają to wyrywkowe badania próbek DNA pobieranych od potrąconych bądź padłych osobników.

Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 750 − 800 wilków. W części Polski położonej między Wisłą a zachodnią granicą zarejestrowana została obecność 31 rodzin wilka. Przyjmuje się, że najmniejsze terytorium zajmowane przez jedną watahę obejmuje obszar 100 kilometrów kwadratowych.

Wśród części społeczeństwa nadal niestety funkcjonują stereotypy wskazujące wilka jako zabójcę zwierząt i drapieżnika groźnego dla ludzi. Wilki to jednak płochliwe i z reguły unikające kontaktu z człowiekiem zwierzęta.

„Jeśli chodzi o zwierzęta gospodarskie i hodowlane, to należy pamiętać, że wilk wiedziony instynktem skorzysta z każdej okazji. Warto więc doglądać zwierząt, grodzić pastwiska, a na noc spędzać je do zagrody” − powiedział PAP Kozłowski.
Kozłowski przypomniał, że wilk jest prawnie chroniony w Polsce, a jego zabijanie, a nawet płoszenie jest zabronione.

źródło: http://www.ekologia.pl/wiadomosci/rosliny-i-zwierzeta/wilkow-coraz-wiecej-czy-mamy-sie-czego-bac,20118.html

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12