facebook

Czy firmy energetyczne będą pozywać Polskę do sądu?

Państwo ma prawo modyfikować swoją politykę energetyczną, ale musi zachować stabilność w odniesieniu do decyzji biznesowych dotyczących inwestycji długoterminowych, które zostały wcześniej podjęte i środki zostały uruchomione w zaufaniu do państwa – mówi dr Jerzy Baehr, starszy partner w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Niektóre firmy energetyczne oceniają, że zaproponowane w tzw. trójpaku energetycznym rozwiązania są znacznie gorsze od obecnych i zapowiadają skierowanie sprawy przeciw Polsce do sądu arbitrażowego. Jak Pan ocenia te opinie?
– Należy stawiać postulat respektowania praw nabytych. Polska nawet zmieniając politykę w zakresie tego, co ma być promowane w przyszłości, nie powinna zmieniać zasad, które istniały wcześniej w odniesieniu do podjętych inwestycji, które są inwestycjami długoterminowymi. Jeśli chcemy, aby zagraniczni inwestorzy u nas inwestowali, a to dotyczy wielu dziedzin – OZE, źródeł konwencjonalnych, elektrowni jądrowych i gazu łupkowego – to nie możemy dopuszczać do tego, aby raz przyjęte warunki w trakcie gry były zmieniane.

Czy pozwy przeciwko Polsce będą zasadne?
– Trudno powiedzieć, ponieważ nie znam szczegółów w tej sprawie. Nie wiadomo jakie decyzje zostaną podjęte w zakresie współspalania wiadomo, że to jeden z kluczowych problemów. Nie wiemy jaki będzie finał konsultacji, może on satysfakcjonować interesariuszy i wtedy nie będzie problemu, ale może być też inaczej. Państwo ma prawo modyfikować swoją politykę energetyczną, ale musi zachować stabilność w odniesieniu do decyzji biznesowych dotyczących inwestycji długoterminowych, które zostały wcześniej podjęte i środki zostały uruchomione w zaufaniu do państwa.

Źródło: EkoNews

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12