facebook


 

Jest ryba, panie kapitanie, ale nie taka jak kiedyś!

 

 

Opublikowany dziś przez koalicję OCEAN2012 raport ujawnia, że w wyniku zmniejszających się na skutek przełowienia zasobów morskich, mało wartościowe i mniej znane ryby są sprzedawane dużo drożej pod nazwami cenniejszych gatunków.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy świadkami oszustwa. Coraz częściej wykorzystując niewiedzę ludzi, mało wartościowe gatunki ryb sprzedaje się pod innymi nazwami, jako gatunki droższe, a nawet te pochodzące ze zrównoważonych połowów” mówi Justyna Niewolewska, koordynatorka działań koalicji OCEAN2012 w Polsce. „Nasze zapotrzebowanie na owoce morza rośnie, przy jednoczesnym spadku ich dostępności na skutek postępującego przełowienia. W związku z rosnącym popytem, coraz więcej tańszych, importowanych ryb zalewa europejski rynek, częściej również dochodzi do fałszerstw/oszustw?”.

Rocznie średnio o 15 procent wzrasta poziom konsumpcji produktów z ryb wśród mieszkańców Unii Europejskiej. Aby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie korzystamy z ryb hodowlanych. produktów importowanych oraz z połowów jednostek UE na pozaeuropejskich wodach.

Presja wszystkich gałęzi sektora rybołówstwa (rybaków, przetwórców, dystrybutorów) na znajdowanie nowych źródeł ryb i na ciągłe zwiększanie zysków, prowadzi do rozwoju procederu sprzedaży tańszych ryb po cenach wyższych, jako tych bardziej wartościowych. Jest to tym prostrze, że większość konsumentów nie jest w stanie rozróżnić kupowanych gatunków.

Niegdyś Unia Europejska posiadała największy i jeden z najbogatszych w ryby obszarów, jednak poniosła porażkę w odpowiedzialnym zarządzaniu swoimi zasobami, doprowadzając do przełowienia. Teraz jest czas, aby konsumenci podejmowali świadome wybory odnośnie tego co kupują i zachęcali polityków do podjęcia działań na rzecz zakończenia przełowienia.

Raport ujawnia,że:

Pełna treść publikacji jest dostepna tutaj.

                                       

 

OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do wprowadzenia takich zmian w europejskiej Wspólnej Polityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb.

OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata. W skład grupy sterującej OCEAN2012 wchodzą Coalition for Fair Fisheries Arrangements, Ecologistas en Acción,The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment Group oraz Seas At Risk.

OCEAN2012: http://www.ocean2012.eu


Polskimi członkami OCEAN2012 są:

    *      Fundacja Nasza Ziemia
    *      Klub Gaja
    *      Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
    *      Fundacja ‘Sprzątanie Świata - Polska’
    *      Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy
    *      Fundacja ‘Z Naszej Strony’
    *      Zielony Instytut
    *      Polski Klub Ekologiczny
    *      Klub Przyrodników

 

 

 

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12