zapisz30akcja

Czy populacja euroazjatyckich rysi z Polski wyginie?

Ryś iberyjski, krewny rysia eurazjatyckiego, znajduje się dziś na skraju wyginięcia. Podobny los może spotkać populację nizinną rysia eurazjatyckiego w Polsce – alarmuje ekologiczna WWF Polska.

Przez ostatnie 200 lat dochodziło do ciągłego spadku liczebności rysia iberyjskiego, co doprowadziło do tego, że przetrwały zaledwie dwie małe i izolowane populacje tego gatunku w południowej Hiszpanii.

− Jeszcze dwa wieki temu rysie iberyjskie występowały w innych rejonach tego kraju, w Portugalii oraz w południowej części Francji. Dramatyczna sytuacja tego gatunku sprawiła, że zostały podjęte działania na rzecz jego ochrony, w tym odtworzenie trzeciej populacji. W rezultacie tych prac, prowadzonych również przez hiszpański WWF, został odnotowany wzrost jego liczebności, do 230 osobników. Nie oznacza to jednak, że przyszłość rysia iberyjskiego jest pewna.− mówi Stefan Jakimiuk z WWF Polska.

W Polsce występuje ryś eurazjatycki, który jakkolwiek nie jest zagrożony jako gatunek, to jego populacja znalazła się na skraju wyginięcia. Dziś populacja nizinna tego gatunku rysia w naszym kraju liczy zaledwie około 40 osobników. Dzięki działaniom WWF Polska udało się wprowadzić dziko żyjące rysie z Estonii do lasów mazurskich. W ten sposób do Puszczy Piskiej i Lasów Napiwodzko-Ramuckich trafiło już pięć zwierząt. Ponadto do środowiska naturalnego rysie wypuszczane są w ramach innej metody nazywanej „born to be free”, prowadzonej przez doktora Andrzeja Krzywińskiego. Na Mazurach ma to szczególne znaczenie, bo rysie nie występowały tam od 1987 roku.

− Pomiędzy sytuacją rysia iberyjskiego i populacją nizinną rysia eurazjatyckiego w Polsce można zobaczyć wyraźne analogie – stwierdza Jakimiuk. − Nic zatem dziwnego w tym, że działania na rzecz ratowania obydwu gatunków na tych dwóch odległych od siebie obszarach są podobne. Zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii WWF oprócz wypuszczania rysi do natury bardzo dużą wagę przywiązuje do zabezpieczania bazy pokarmowej dla tych drapieżników i przeciwdziałaniu fragmentacji środowiska. Prowadzony jest również wszechstronny monitoring sytuacji populacyjnej tych gatunków.

Sytuacja z rysiem iberyjskim pokazuje nam jak długi i kosztowny może być proces ochrony populacji nizinnej rysia w Polsce. Dlatego WWF Polska prowadzi kampanię na rzecz ochrony rysiów w naszym kraju. Jej ambasadorem został znany polski aktor, Marcin Dorociński.

 

Źródło: ekologia.pl fot. © WWF-Spain/Jesús Cobo

Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12