facebook

 

Ryby mają głos! Nadszedł czas na przeobrażenie europejskiego rybołówstwa.”

Polscy członkowie międzynarodowej koalicji OCEAN2012 organizują happening pt. „Historia złotej Rybki”. Wydarzenie będzie miało miejsce podczas obchodów Europejskiego Dnia Morza w Gdańsku 20 maja, na skwerze przed Polską Filharmonią Bałtycką przy ul. Ołowianka 1. W bajkowej konwencji przedstawiona zostanie smutna rzeczywistość, w której znajdują się zagrożone gatunki ryb oraz człowiek.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Morza 20 maja 2011 roku w Gdańsku, polscy członkowie koalicji OCEAN2012 organizują happening „Historia złotej rybki”. To uliczne przedstawienie w bajkowej konwencji, w przystępny i interesujący sposób ukazuje daleką od bajki rzeczywistość, w jakiej znajdują się zagrożone gatunki ryb oraz człowiek. “Historia złotej rybki” cieszyła się i nadal cieszy się ogromną popularnością i przyciąga uwagę lokalnych społeczności, turystów i mediów. 

W piątek pomiędzy 8:00 a 14:00 przed gmachem Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina przy ul. Ołowianka 1, członkowie OCEAN2012 rozdawać będą materiały informacyjne nt. problemu przełowienia ryb w Europie. Dwa razy, o 9:30 i 12:30 Klub Gaja zaprezentuje swój uliczny performance„Historię złotej rybki”. Happening „Historia Złotej Rybki” jako impreza towarzysząca jest częścią oficjalnego programu obchodów Europejskiego Dnia Morza.

Od 2008 roku 20 maja obchodzony jest organizowany przez Komisję Europejską, Europejski Dzień Morza. W tym roku zaszczyt jego organizacji przypadł miastu Gdańsk. Oficjalny program obchodów obejmuje międzynarodową konferencję z udziałem przedstawicieli władz unijnych (m.in. Przewodniczącej Komisji Europejskiej ds. Morskich i Rybołówstwa - Marii Damanaki) oraz przedstawicieli polskich władz.

Dziesięciolecia intensywnego rybołówstwa w wodach Europy i zjawisko przełowienia doprowadziły do dramatycznego spadku, niegdyś obfitych populacji ryb. Obecnie ocenia się, że 72 procent wszystkich oszacowanych zasobów ryb jest nadmiernie eksploatowanych, z czego ponad 20 procent przekroczyło bezpieczny poziom biologiczny.

Aktualnie obowiązująca Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej zawiodła w zakresie przeciwdziałania nadmiernym połowom. Ponad 25 lat krótkoterminowych interesów gospodarczych i politycznych wprowadziło europejskie rybołówstwo w głęboki kryzys. Poławia się coraz mniej, coraz mniejszych ryb, a ich odnalezienie wymaga większego wysiłku, co często prowadzi do łowienia innych, czasami bardziej wrażliwych gatunków!

2012 – Szansa na zmianę. Nadchodząca wielkimi krokami a zaplanowana na 2012 rok reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) daje możliwość przywrócenia równowagi ekonomicznej, społecznej i biologicznej rybołówstwa. Konieczne jest ostateczne zakończenie nadmiernych połowów i szkodliwych praktyk połowowych w celu zapewnienia uczciwego i sprawiedliwego wykorzystywania zasobów przez przyszłe pokolenia..

Do realizacji powyższych celów niezbędna jest gruntowna reforma WPRyb i jej wdrożenie.

W czerwcu, w dniach 4 – 12 obchodzimy Europejski Tydzień Ryb. W związku z tym OCEAN2012 organizuje wystawę zdjęć zatytułowaną “Powrót do przyszłości”, która odbędzie się w Warszawie, w podcieniach gmachu Ratusza Miejskiego dostępną dla odwiedzających pomiędzy 6 a 20 czerwca 2011 r. Wystawa skupia się na porównaniu sytuacji z przeszłości i teraźniejszości, bazując na aktualnych i historycznych fotografiach ukazuje kryzys obecnej sytuacji europejskiego rybołówstwa i wyraźną potrzebę dokonania zmian we Wspólnej Polityce Rybackiej.

 

OCEAN2012 to koalicja organizacji pracujących na rzecz takich zmian w europejskiej wspólnej polityce rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowowym i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb. Koalicja proponuje całkowicie nowe podejście, bazujące na określonych zasadach, do zarządzania rybołówstwem na wodach UE oraz wobec całej floty UE działającej na całym świecie.

Koalicja OCEAN 2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group będącą agendą ds. ochrony przyrody fundacji the Pew Charitable Trusts - organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata.

Grupa Sterująca OCEAN2012 składa się z: Coalition for Fair Fisheries Arrangements, Ecologistas en Accion, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), Pew Environment Group oraz Seas at Risk.

Polskimi członkami koalicji OCEAN2012 są: Fundacja Nasza Ziemia, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko – Unia, Klub Gaja, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy oraz Polski Klub Ekologiczny

Klub Gaja: www.klubgaja.pl

Fundacja Nasza Ziemia: www.naszaziemia.pl

Stowarzyszenie Ekologiczne Eko – Unia: www.klubgaja.pl

Fundacja „Sprzątanie Świata – Polska”: www.sprzatanieswiata-polska.pl

Polski Klub Ekologiczny:www.pke-zg.org.pl

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy: www.tpriig.pl

 

Więcej informacji: Justyna Niewolewska,

Fundacja Nasza Ziemia, koordynator krajowy OCEAN2012

justyna.niewolewska@ocean2012.eu

tel. +48 502 357 321

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12