1procent

Energetyka gazowa zamiast energetyki jądrowej?

Opłacalność elektrowni jądrowej w dużej mierze zależy od tego, czy istnieje polityka klimatyczna i płacimy za emisję CO2 czy też nie. Jeżeli, jak przewiduję, ta polityka nie utrzyma się w dłuższym okresie, to nie widzę specjalnie uzasadnienia ekonomicznego do budowy elektrowni jądrowej w Polsce – mówi Bolesław Jankowski, wiceprezes EnergSys Badania Systemowe.

Bolesław Jankowski wskazuje, że przed wiążącymi decyzjami dotyczącymi budowy elektrowni jądrowej w Polsce potrzebne jest przesądzenie przynajmniej dwóch kwestii: czy obecna polityka klimatyczna Unii Europejskiej będzie kontynuowana i czy koszt uprawnień CO2 będzie znaczący. Druga kwestia to pojawienie się gazu łupkowego i ewentualny rozwój energetyki gazowej. - Należy brać pod uwagę nie tylko polski gaz łupkowy, może się okazać, że rozwój rynku światowego pójdzie w takim kierunku, że spowoduje znaczący spadek cen gazu na rynku międzynarodowym, w efekcie czego uzasadnione będzie jego wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej.

Potencjalnie jest to bardzo dobra opcja dla Polski, bo w oparciu o gaz można zrealizować wszystkie koncepcje rozwoju energetyki rozproszonej, która nie potrzebuje dużych źródeł wytwarzania i nie wymaga dużych nakładów w infrastrukturę sieciową, jak to się dzieje w przypadku np. budowy farm wiatrowych – ocenia Bolesław Jankowski.

Jak podkreśla Bolesław Jankowski, w oparciu o gaz można budować niewielkie źródła lokalne. Gdyby takie źródła były oparte na wydobyciu gazu krajowego to mogą odgrywać bardzo pozytywną rolę w aktywizacji lokalnych terenów i poprawie ich sytuacji ekonomicznej. Taki model bardzo korzystnie wpłynąłby również na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, ponieważ źródła, które są bliżej odbiorców stabilizują pracę sieci.

- Obecnie nie można rozwijać rozproszonej energetyki gazowej, ponieważ gaz jest bardzo drogi i jesteśmy uzależnieni od jednego dostawcy. Zmiany na rynku światowym dają szansę, że rynek gazowy rozwinie się w takim stopniu, że Polska będzie mogła na tym skorzystać – wskazuje Bolesław Jankowski.

 Źródło: EkoNews

Więcej informacji na temat zmian klimatu i zielonej energii na www.klimatdlaziemi.pl.

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12