facebook

 

Europa odwraca się od delfinariów


Dzięki projektowi rezolucji złożonej w europarlamencie jest szansa na wprowadzenie zakazu tworzenia nowych delfinariów w granicach Unii Europejskiej oraz poprawy dobrostanu zwierząt już będących w niewoli – informują organizacje ekologiczne Greenpeace Polska i WWF Polska, które prowadzą akcję przeciwko budowie takiego ośrodka w Mszczonowie.
 
Eksperci zajmujący się ochroną waleni są zgodni, że delfinaria działające w krajach Unii Europejskiej nie spełniają warunków umożliwiających zwierzętom wykazywanie naturalnych dla nich zachowań, co jest podstawą do zapewnienia im dobrostanu. Obiekty, w których są zamykane nie spełniają  także ich biologicznych potrzeb. W związku z powyższym działające w UE delfinaria w znaczący sposób naruszają przepisy Dyrektywy 1999/22 dotyczącej przetrzymywania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych.
 
Inicjatorzy projektu rezolucji powołują się na opinie ekspertów i lekarzy weterynarii, którzy wyraźnie stwierdzają, że delfiny nie powinny żyć w niewoli – tłumaczy Katarzyna Pietrasik z WWF Polska. – Powołują się przy tym na argument, że życia w delfinarium nie da się pogodzić z zaspokajaniem podstawowych potrzeb delfinów, takich jak polowanie czy pokonywanie dużych odległości. Kolejną przesłanką na rzecz odejścia od zamykania waleni w akwariach i ogrodach zoologicznych, jest znacząco krótsza długość życia zwierząt trzymanych w niewoli od zwierząt żyjących na wolności. Wreszcie powołują się na przykład krajów, które powstrzymały budowę delfinariów, takich jak Austria, Chorwacja i Wielka Brytania. W związku z tym postulują o uniemożliwienie budowy nowych delfinariów w granicach UE, a także apelują o przyjęcie środków mających na celu poprawę warunków życia delfinów trzymanych w niewoli.
 
W UE można zaobserwować trend odejścia od tworzenia delfinariów. W dwóch unijnych państwach obowiązuje już rygorystyczny zakaz przetrzymywania waleni w niewoli. Na Cyprze przepis dotyczy waleni wykorzystywanych w celach komercyjnych, natomiast Słowenia zabrania przetrzymywania waleni nawet dla celów terapeutycznych, czyli delfinoterapii. Delfinariów nie ma w 13 państwach UE, m.in. w Austrii, Czechach, Irlandii, Polsce i Wielkiej Brytanii.
 
Polska nie powinna wykonywać kroku wstecz – mówi Katarzyna Jagiełło z Greenpeace Polska. – Dysponujemy bogatą wiedzą na temat waleni i wiemy, że tworzenie delfinariów i odławianie delfinów drastycznymi metodami jest absolutnie niezgodne z współczesnymi kierunkami ochrony przyrody. Nie powinniśmy dopuścić do powstawania takich placówek w naszym kraju. Należy także pamiętać, że ich walor edukacyjny jest znikomy, albowiem zamknięte w niewoli, delfiny nie wykazują swoich naturalnych zachowań. Pozyskiwanie nowych zwierząt podczas połowu jest niedopuszczalnym okrucieństwem, zaś delfiny urodzone w niewoli powinny zostać umieszczone w sanktuariach, czyli wygrodzonych fragmentach morza, gdzie nie muszą pracować i mogą żyć w warunkach zbliżonych do naturalnych. Przewożenie ich do kolejnych delfinariów oznacza dbałość wyłącznie o zysk. Pod apelami organizacji ekologicznych i środowisk naukowych podpisało się już ponad 60 tysięcy osób. Sprzeciw wobec tej i podobnych inwestycji jest bardzo silny.
 
Więcej informacji:
Paweł Średziński, WWF Polska, psredzinski@wwf.pl, tel. 604631633
Katarzyna Jagiełło, Greenpeace Polska, katarzyna.jagiello@greenpeace.org, tel. 664060275

Petycje dostępna na stronach www.petycja.wwf.pl i www.greenpeace.pl/delfinarium.
 
  źródło: http://www.wwf.pl/?16920/Europa-odwraca-sie-od-delfinariow

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12