facebook

Festiwal "Kultura i natura. Stop GMO! Ocalić polskie nasiona"

9, 10 i 11 grudnia 2011 we Wrocławiu odbył się Festiwal "Kultura i Natura. Stop GMO! Ocalić polskie nasiona".

W ramach Festiwalu podjęte zostały różnorodne działania na rzecz promocji piękna i różnorodności biologiczno-kulturowej polskiej wsi, jej ochrony przed GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) oraz utrzymania dobrej jakości polskiej żywności i zdrowia nas wszystkich. W całej Polsce miało miejsce około stu wydarzeń w ramach Festiwalu.

We Wrocławiu odbył się wspaniały HAPPENING : OCALIĆ POLSKIE NASIONA, z PYZĄ w roli głównej, podczas którego rozdawano tradycyjne nasiona, a w Warszawie edukacyjny przemarsz STOP GMO.

Wędrówki PYZY bawiły i uczyły kilka pokoleń Polaków. To dzięki jej ciekawym przygodom mogliśmy podziwiać piękno ojczystego krajobrazu, poznać tradycje, zwyczaje, sztukę ludową. "Dzisiaj PYZA (projektu Karoliny Wiśniewskiej) walczy razem z nami o Polskę Wolną od GMO" - powiedziała Jemiołka Izerska, artystka, główna organizatorka wydarzeń, które odbyły się we Wrocławiu.

Podczas Festiwalu miały miejsce również liczne wykłady i dyskusje ze specjalistami takimi, jak: prof. Jan Narkiewicz-Jodko, prof. Katarzyna Lisowska, prof. Tadeusz Żarski, dr Roman Śniady, prof. Ludwik Tomiałojć; wieczory poetyckie, warsztaty, wystawy, degustacje żywności i pokazy filmów.

I wreszcie odbyły się liczne koncerty dla Polski wolnej od GMO, jak np.: koncert Janusza Muniaka z zespołem, podczas którego moc rosła z każdą minutą; ognista muzyka i przyśpiewki żywieckich górali; koncert Jacka Bieleńskiego, Pawła "Kelnera" Rozwadowskiego i innych artystów w Warszawie. Mieczysław Szcześniak włączył się do Festiwalu swoim koncertem w radiu Wrocław.

Festiwal i Polskę Wolną od GMO poparło wielu znanych artystów, m.in.: Beata Tyszkiewicz, Justyna Steczkowska, Stanisław Soyka, Zbigniew Libera. Piotr Młodożeniec, światowej sławy artysta, zaprojektował na potrzeby kampanii plakat STOP GMO.

W sumie była to wielka demonstracja determinacji Polaków, którzy po raz kolejny pokazali swój sprzeciw dla rządowych i korporacyjnych prób wpychania żywności GMO do ich gardeł i na polską wieś.

Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, która razem z Koalicją POLSKA WOLNA OD GMO organizowała Festiwal, wziął udział w kilku wydarzeniach, podczas których mówił o zagrożeniach GMO, o konieczności zaangażowania się w społeczne inicjatywy na rzecz lokalnej żywności. Krytykował konsumeryzm i supermarketowy styl życia; z pasją zachęcał Polaków do walki z korporacjami i związanymi z nimi politykami i naukowcami.
"...Polska powinna zrobić wszystko, by chronić swoją bioróżnorodność, dobrej jakości żywność i rodzinne gospodarstwa rolne przed wymykającym się spod kontroli genetycznym eksperymentem!" - powiedział sir Julian Rose.

Festiwal zakończono w niedzielę późnym wieczorem.

"...Wierzymy, że pokazaliśmy siłę obywatelską , z którą trzeba się liczyć. Kiedy działamy wspólnie, w duchu współpracy i kreatywności, to nie ma żadnych przeszkód, których nie można przezwyciężyć. Nasza zdolność uzdrowienia i odmłodzenia NASZEJ PLANETY jest nieograniczona. W Polsce, w Europie nie ma miejsca dla GMO" - powiedziała Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), koordynatorka festiwalu.

PYZA i inne ZDJĘCIA Z FESTIWALU: www.festiwalstopgmo.pl/index.php/galeria1

WYPOWIEDZI ARTYSTÓW www.festiwalstopgmo.pl/index.php/artysci

INFORMACJE DODATKOWE:

Ogólnopolski FESTIWAL "KULTURA i NATURA. STOP GMO! OCALIĆ POLSKIE NASIONA" to odpowiedź polskiego społeczeństwa na informację Ministra Rolnictwa o ''nowym'', rządowym projekcie ustawy o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO. Brak w niej zapisów o zakazie obrotu nasion GMO i o zakazie wpisywania do katalogu krajowego odmian genetycznie zmodyfikowanych, co otworzy Polskę na uprawy GMO...Tymczasem Polacy, podobnie jak mieszkańcy innych krajów UE, w zdecydowanej większości są przeciwni stosowaniu GMO przy produkcji żywności.

GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) to poważne zagrożenie dla zdrowia, środowiska, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa (które stanowi 80% polskiego rolnictwa).

Już teraz na całym świecie aż 67% wszystkich nasion jest w rękach tylko 10 korporacji. Nasiona GMO są narzędziem kontroli całego łańcucha żywnościowego przez korporacje i powiązanych z nimi polityków.

PRZECIW GMO SĄ: IZBY ROLNICZE, KONWENT MARSZAŁKÓW, SEJMIKI WOJEWÓDZKIE, KOMITET OCHRONY PRZYRODY PAN, będący szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju, ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW i EUROPEJCZYKÓW. CZYJ INTERES REPREZENTUJĄ ZWOLENNICY GMO?

W związku z ogromną popularnością wydarzeń festiwalowych organizatorzy zdecydowaliśmy się na przedłużenie FESTIWALU "KULTURA i NATURA. STOP GMO! OCALIĆ POLSKIE NASIONA" aż do czasu wprowadzenia całkowitego zakazu na GMO w Polsce.

Więcej informacji na stronie: www.festiwalstopgmo.pl

Źródło: ICPPC

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12