Formularz rejestracji 29 akcja

Forum "Dobre praktyki w gospodarce odpadami"

Wzorem funkcjonującego w NFOŚiGW od ponad roku Forum „Energia-Efekt-Środowisko”, uruchomiona została analogiczna platforma wymiany doświadczeń w dziedzinie gospodarki odpadowej. Podczas cyklicznych spotkań, poruszane będą różne jej aspekty:


Spotkanie inauguracyjne z udziałem m.in. kierownictwa resortów środowiska (MS, GIOŚ, GDOŚ, NFOŚiGW), gospodarki i infrastruktury odbędzie się w najbliższy piątek, 25 lutego 2011 r. o godz. 11:00
w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie.

Oprócz przeglądu europejskiego prawa ochrony środowiska oraz „Polityki Ekologicznej Państwa”, zaprezentowane zostaną m.in. wyniki „Badania poziomu akceptacji społecznej dla zmian proponowanych przez Ministerstwo Środowiska w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” przeprowadzonego przez firmę Millward Brown SMG/KRC.

Oprócz cyklicznych spotkań przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji branżowych i pozarządowych, stworzona zostanie te3 internetowa płaszczyzna do wymiany doświadczeń podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami,
w szczególności samorządów gminnych, będących u progu wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w tym zakresie.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa bardzo prosimy o uprzedni kontakt:
Witold Maziarz
rzecznik prasowy NFOŚiGW
660 400 420, rzecznik@nfosigw.gov.pl
 

Źródło: NFOŚiGW

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7 8

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12