facebook

Czy nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyniesie oczekiwaną rewolucję? Czy ewentualnymi karami za niewypełnienie unijnych zobowiazań w zakresie składowania odpadów biodegradowalnych zostaną obciążone gminy i ich mieszkańcy?

Na te i wiele innych pytań dotyczących szykowanej reformy systemu gospodarki odpadami już w najbliższą środę, 20 października, odpowie minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski. 

Internetowe spotkanie z ministrem rozpocznie się o godz. 10.00. Wejście na czat będzie możliwe ze strony www.samorzad.pap.pl oraz http://chat.pap.com.pl/chat/sais/

Zachęcamy również do przysyłania maili z pytaniami, uwagami i opiniami na adres: samorzad@pap.pl Treść zadawanych na czacie pytań nie może przekroczyć 256 znaków.

Przypomnijmy, prace nad założeniami nowego systemu gospodarki odpadami wchodzą w decydującą fazę. Projekt założeń do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czeka na ostateczną akceptację Rady Ministrów.

Rząd wybierze m.in. jeden z trzech wariantów przejęcia przez gminy władztwa nad odpadami. Pierwszy, proponowany przez resort środowiska, przewiduje, że decyzję w tej sprawie będzie podejmowała rada gminy w drodze uchwały.

W tym wariancie, za utrzymanie w należytym porządku, stanie sanitarnym i technicznym urządzeń do zbierania odpadów komunalnych będzie odpowiadał właściciel nieruchomości.

Wariant drugi, forsowany przez UOKiK, ministerstwo finansów i ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji, nie przewiduje zmian w tym zakresie. Oznacza to, że przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości będzie się wiązało z koniecznością przeprowadzenia referendum gminnego.

Wreszcie wariant trzeci zakłada, że gmina przejmie władztwo nad odpadami z mocy ustawy. W skrócie, gminy nie będą musiały przeprowadzać referendum gminnego, ani podejmować stosownej uchwały o przejęciu obowiązków właścicieli nieruchomości.

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12