facebook

Jak prawidłowo postępować z bateriami

Z uwagi na swój skład baterie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego tak ważny jest sposób w jaki się z nimi obchodzimy.

Prawidłowe używanie baterii polega na:

 • kupowaniu ich tylko w sytuacjach, kiedy jest to konieczne,
 • czyszczeniu miejsc styków z bateriami podczas ich zakładania,
 • wyjmowaniu ich z urządzeń, które nie są używane przez dłuższy czas,
 • stosowaniu baterii ładowalnych, kiedy jest taka możliwość, a w sytuacji, gdy nie mogą zostać już ponownie naładowane, należy oddać je do recyklingu,
 • ładowaniu ich tylko w sytuacji, kiedy są prawie całkowicie rozładowane,
 • ładowaniu ich, kiedy posiadają one temperaturę pokojową,
 • ładowaniu ich według zaleceń producenta,
 • usunięciu baterii guzikowych z zegarków, zabawek, kalkulatorów przed wyrzuceniem i oddaniu ich do recyklingu,
 • nie przechowywaniu zużytych baterii w domu, ale odniesieniu ich do przeznaczonych na ten cel pojemników.

Podczas używania baterii nie powinno się:
 • stosować nowych baterii ze starymi, a także baterii różnych typów w tych samych urządzeniach oraz mieszać baterii jednorazowych z akumulatorowymi,
 • zamieniać bieguny dodatnie i ujemne baterii podczas instalacji w sprzętach lub ładowarkach,
 • przechowywać ich z metalowymi przedmiotami, monetami,
 • instalować ich w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur,
 • zdejmować bądź uszkadzać ich obudowy,
 • zostawiać ich w sprzętach po ich całkowitym rozładowaniu,
 • zanurzać ich w wodzie i wrzucać do ognia,
 • wyrzucać urządzeń z zainstalowanymi bateriami,
 • ładować baterii jednorazowych.
Informacja w ramach kampanii na rzecz prawidłowego zagospodarowania baterii i akumulatorów. Partnerem i zleceniodawcą kampanii jest Rocket Poland Sp. z o.o.
 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12