1procent

 

Polityczne porozumienie Rady i Parlamentu w sprawie reformy rybołówstwa Unii Europejskiej
- oświadczenie koalicji OCEAN2012

 

„Dzisiaj, we wczesnych godzinach porannych, Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Parlament Europejski dokonali historycznego kroku, zawierając polityczne porozumienie w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej. Uzgodniono odbudowę zasobów ryb, wyznaczenie prawnie wiążących celów położenia kresu nadmiernym połowom i zobowiązano się do redukcji przyłowów i odrzutów. Ustalono również, że podczas rozdzielania możliwości

połowowych między operatorów, państwa członkowskie powinny kierować się przejrzystymi środowiskowymi i społecznymi kryteriami, takimi jak wpływ rybołówstwa na środowisko, historia przestrzegania prawa oraz przyczynianie się do rozwoju lokalnej gospodarki.”, powiedziała Uta Bellion, koordynatorka koalicji OCEAN2012 z Pew Charitable Trusts.

„Osiągnięte porozumienie to ogromny sukces, na który zapracowała Komisarz Maria Damanaki. Również niemiecka europarlamentarzystka, Ulrike Rodust wykazała ogromne umiejętności w budowaniu konsensusu w Parlamencie Europejskim na rzecz realizacji ambitnej reformy. Rodust odegrała decydującą rolę w sfinalizowaniu porozumienia, dając przykład odpowiedzialnej polityki rybackiej, wobec 30 lat wadliwego zarządzania ze strony unijnych ministrów rybołówstwa.

Należy też pogratulować Ministrowi Rybołówstwa Irlandii, Simonowi Coveney za sukces polegający na zmianie pierwotnego stanowiska Rady. Reforma jednak na tym się nie kończy: pozostają jeszcze do rozstrzygnięcia kwestie techniczne, a ponadto Rada i Parlament zobowiązane są uzgodnić przyszły system subsydiowania unijnego rybołówstwa”, dodała Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia, koordynatorka koalicji OCEAN2012 w Polsce.

 

OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do wprowadzenia takich zmian w europejskiej Wspólnej Polityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb.

 

OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą

agencją ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na

celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata. W skład grupy sterującej

OCEAN2012 wchodzą Coalition for Fair Fisheries Arrangements, Ecologistas en Acción, The

Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment Group oraz Seas At

Risk.

 

OCEAN2012: http://www.ocean2012.eu

 

Polscy członkowie koalicji OCEAN2012:

- Fundacja Nasza Ziemia

- Klub Gaja

- Zielony Instytut

- Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

- Klub Przyrodników

- Stowarzyszenie ekologiczne EKO-Unia

- Klub Przyrodników

- Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy

- Fundacja z Naszej Strony

- Fundacja Sprzątanie Świata – Polska

- Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12