facebook

 

Już dzis debata z cyklu ekoWarszawa!

We wtorek, 16 lutego, o godz. 18.00 odbędzie się czwarta debata z cyklu „ekoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska”. Na spotkaniu w Bibliotece Narodowej (al. Niepodległości 213, wejście A) eksperci wspólnie z mieszkańcami zastanowią się jak dbać o bioróżnorodność w stolicy.

"EkoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska" to przestrzeń do dyskusji z wszystkimi, którym bliska jest troska o środowisko stolicy i właściwy rozwój ekosystemu miejskiego.

Podczas czwartego spotkania odbędzie się dyskusja pod hasłem „Bioróżnorodność i dzicy w mieście”. Na spotkaniu eksperci wspólnie z mieszkańcami będą szukali odpowiedzi na pytanie takie jak: Jaką rolę pełnią zwierzęta i rośliny w miejskim ekosystemie? Bioróżnorodność, moda czy konieczność? Jakie są konsekwencje nieracjonalnego dokarmiania dzikich zwierząt? Jak kształtować bogactwo przyrodnicze w miejskich terenach zieleni? Czy warto zachowywać spróchniałe, powalone pnie drzew?

W spotkaniu udział wezmą:

    Andżelika Gackowska – p.o. zastępcy dyrektora Lasów Miejskich-Warszawa;
    Paweł Pstokoński – ornitolog, edukator przyrodniczy;
    Marzena Suchocka – Katedra Architektury Krajobrazu SGGW;
    Ewa Sufin-Jacquemart – prezes zarządu Fundacji Strefa Zieleni.

Moderatorem spotkania będzie prof. dr hab. Marek Kosmala z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW.

Kolejne tegoroczne debaty odbędą się w marcu i kwietniu. Wszystkie spotkania toczyć się będą również w gmachu Biblioteki Narodowej i rozpoczynać będą o godz. 18.00.

Program Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 r. będzie dokumentem określającym kierunki, cele i zadania w kształtowaniu i zarządzaniu środowiskiem naszego miasta. Zanim zostanie poddany konsultacjom społecznym (maj/czerwiec 2016 r.), jeszcze na etapie jego tworzenia Warszawa chce usłyszeć sugestie, rady i pomysły mieszkańców. Dlatego zaplanowano cykl publicznych debat poświęconych tej tematyce. W tym roku zaplanowano cztery spotkania.

Trzy debaty "Jak planować zielone miasto?", „Eko-aktywni w działaniu” oraz „Jak dbać o czyste powietrze w Warszawie?” już za nami. Odbyły się w listopadzie i grudniu 2015 r. oraz styczniu 2016 r. w Bibliotece Narodowej. W trakcie spotkania nie zabrakło gorącej dyskusji m.in. o tym, jaka powinna być rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak kształtować przestrzeń miast, żeby była przyjazna mieszkańcom. Rozmowy dotyczyły dobrej współpracy pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Miasta: Jak mógłby wyglądać model wymiany wiedzy i praktycznych doświadczeń pomiędzy aktywistami a urzędnikami? Jak powinniśmy komunikować się z mieszkańcami, aby zapewnić ich skuteczną partycypację w kształtowaniu przestrzeni publicznych? Jaka jest jakość powietrza w mieście; czy rzeczywiście tak zła jak twierdzą niektórzy? Jakie są główne źródła zanieczyszczenia powietrza w mieście? Co można, a co należy zrobić dla poprawy jakości powietrza? Jak miasto może współpracować z mieszkańcami i organizacjami ekologicznymi działającymi na rzecz poprawy jakości powietrza? Jak ograniczać niską emisję? Jak zachęcać mieszkańców do korzystania z transportu publicznego?

Więcej informacji na temat spotkań oraz raporty z poprzednich debat można znaleźć na http://zielona.um.warszawa.pl/pos/

Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego i podstawowym dokumentem zarządzania miastem i jego kształtowania w zakresie środowiska. Sporządzenie Programu jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

źródło: www.um.warszawa.pl

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12