facebook

 

Kalkulator śmieciowy

Miasto Toruń udostępniło narzędzie pozwalające obliczyć orientacyjną wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych po zmianach, które będą obowiązywać od połowy przyszłego roku.

Według nowych zasad, o których szeroko informowaliśmy w ostatnim czasie, od 1 lipca 2013 r. nie będziemy płacić za wywóz odpadów - jak dotychczas - firmie wywozowej, ale bezpośrednio miastu, które określi stawki tej opłaty. W związku z tym samorządowi Torunia zależy na wypracowaniu optymalnego systemu naliczania opłat za wywóz śmieci, w oparciu o jedną z kilku możliwości, które wskazuje ustawa.

Warto przypomnieć, że nowe przepisy w kwestii odbioru odpadów komunalnych zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Miasto przejmuje od tego dnia obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, jest też odpowiedzialne za zorganizowanie i działanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

Zmieni się też sposób określania opłaty - zgodnie z nowymi przepisami stawki są ustalane przez radę miasta wg jednej z czterech metod: w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość; powierzchni mieszkania lub domu; ilości zużywanej wody; lub jako jedna stawka dla wszystkich gospodarstw domowych. Każda z możliwych metod ma wady i zalety, żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Niezależnie od tego decyzja w sprawie wyboru musi być podjęta jeszcze w tym roku.

Pewne jest to, że miasto nie może czerpać korzyści z nowego systemu gospodarowania odpadami. Do budżetu gminy może wpłynąć tylko tyle pieniędzy ile będzie wynosił faktyczny koszt nowego systemu.

Obecnie stawki na terenie miasta Torunia są bardzo zróżnicowane. W zabudowie wielorodzinnej płaci się dużo mniej niż w jednorodzinnej, gdzie stawka jest naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem na odbiór odpadów z wybranego przez siebie pojemnika. Duże spółdzielnie skutecznie bowiem negocjowały stawki za odbiór odpadów dla swoich mieszkańców. Po wejściu w życie nowych przepisów wszyscy płacić będą jednolitą stawkę według wybranej przez radę miasta metody.

Chcesz porównać koszty w zależności od metody ich liczenia? Skorzystaj ze specjalnego kalkulatora, który umożliwia obliczenie orientacyjnej wysokości opłaty dla każdej z możliwych metod.

Kalkulator opłat za odbiór odpadów 

Źródło: torun.pl

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza od stycznia do maja 2013 roku na cykl bezpłatnych szkoleń dla samorządowców i firm odbierających odpady komunalne, z zakresu nowego systemu prawnego w gospodarce odpadami komunalnymi. Szkolenia są częścią projektu edukacyjno – informacyjnego pod nazwą „Segreguj odpady – to się opłaca”, realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach proszę kontaktować się z Fundacją Nasza Ziemia na adres: weronika.kucinska@naszaziemia.pl oraz wysyłać zgłoszenia na adres: szkolenia@naszaziemia.pl.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12