Formularz rejestracji 29 akcja
 
 
W poniedziałek, 28 lutego 2011 r., w godzinach 10-15, w Hotelu Kyriad Prestige przy ul. Towarowej 2 w Warszawie, odbędzie się konferencja podsumowująca Projekt „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy”, który został zrealizowany przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” przy wsparciu Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” oraz Fundacji Nasza Ziemia. Podczas konferencji zostaną m.in. zaprezentowane wyniki ewaluacji Projektu przeprowadzonej przez Lokalne Badania Społeczne.

Organizatorzy serdecznie zapraszają reprezentantów fundacji i stowarzyszeń zajmujących się ochroną środowiska oraz zagadnieniami dotyczącymi osób niepełnosprawnych do wzięcia udziału w konferencji.
 
Organizatorzy proszą o potwierdzanie obecności;
pod adresem e-mail: w.biedron@ekon.org.pl lub numerami telefonów: 22 729 40 04 wew. 118 i 224 oraz 22 729 79 50

Program konferencji podsumowującej Projekt „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy”:

g. 10:00 – 10:10    Powitanie uczestników
g. 10:10 – 10:25    Przedstawienie Projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy”
g. 10:25 – 10:50    Prezentacja Lidera Projektu – Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
g. 10:50 – 11:20    Prezentacja Fundacji Nasza Ziemia, Partnera Projektu
g. 11:20 – 11:50    Prezentacja Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła, Partner Projektu
g. 11:50 – 12:10    Przerwa kawowa
g. 12:10 – 12:25    Prezentacja Programu REKARTON
g. 12:25 – 13:10    Przedstawienie wyników ewaluacji Projektu, firma Lokalne Badania Społeczne
g. 13:10 – 14:00    Podsumowanie konkursu edukacyjnego dla szkół podstawowych; wręczenie dyplomów za zajęcie I i II miejsca w konkursie; prezentacja prac konkursowych
g. 14:00 – 15:00    Lunch i zakończenie konferencji

Do wzięcia udziału w konferencji zostali zaproszeni: przedstawiciele zarządu i osoby zaangażowane w prowadzenie Projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele zarządu i osoby zaangażowane w prowadzenie Projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, radni z dzielnic Mokotów, Wilanów i Ursynów, które były objęte Projektem, pracownicy Biur Ochrony Środowiska tych dzielnic, przedstawiciele Programu REKARTON, przedstawiciele firm Rekopol oraz Byś mających swój udział w Projekcie, a także przedstawiciele szkół, które wzięły udział w programie edukacji ekologicznej oraz konkursie edukacyjnym dla szkół, zorganizowanym w ramach Projektu.
 
 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7 8

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12