facebook

 

Konferencja "Rynek gospodarki odpadami –

jak skończyć z fikcją i patologiami"


26 marca 2015 r. w godz. 11.00-16.00 w siedzibie KIG odbędzie się konferencja pt. Rynek gospodarki odpadami – jak skończyć z fikcją i patologiami".

Głównym celem konferencji jest przeprowadzenie uczciwej dyskusji w gronie kompetentnych podmiotów i instytucji na temat jakimi metodami i w jakiej perspektywie czasowej - dzięki wspólnemu wysiłkowi - możliwe jest wyeliminowanie nieprawidłowości i „szarej strefy” z polskiego systemu gospodarki odpadami dla zapewnienia uczciwych reguł gry rynkowej i warunków do stabilnego rozwoju branży gospodarki odpadami.

Celem konferencji jest również zaprezentowanie doświadczeń przedsiębiorców działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie efektywnych systemów gospodarowania odpadami, skutecznego wdrażania tych systemów, problemów poszczególnych sektorów oraz wskazanie skutecznych rozwiązań.

Podczas konferencji przewidziane są również wystąpienia przedstawicieli instytucji zaangażowanych w budowę systemu gospodarki odpadami w Polsce, które będą stanowiły podstawę dla popołudniowej debaty "W jaki sposób w Polsce wyeliminować fikcję i szarą strefę z gospodarki odpadami?".

W ramach konferencji przewidujemy udział przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli parlamentu, instytucji kontrolnych, inwestorów, przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami, recyklerów, instalacji RIPOK oraz organizacji pozarządowych i mediów.

Część szkoleniowa stanowi uzupełnienie konferencji i winna pozwolić na wymianę doświadczeń przedstawicieli branży z pracownikami odpowiedzialnej administracji.

W imieniu Fundacji Nasza Ziemia w konferencji uczestniczyc będzie Małgosia Izdebska.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12