facebook

 

Konkurs grantowy „Sieć dobrych pomysłów” szansą na wymarzony projekt!

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia uruchamiają konkurs na projekty promujące racjonalne wykorzystanie energii i zwiększające w wymierny sposób efektywność energetyczną.

To cenna inicjatywa wspierająca aktywność lokalną oraz promująca rozsądne korzystanie z energii elektrycznej i zwiększanie efektywności energetycznej – wyzwania ekonomicznego i ekologicznego oraz priorytetu dla krajów Unii Europejskiej, a ponadto jednego z podstawowych zadań polskiej prezydencji w Unii. Do wygrania dofinansowanie do 15.000 złotych dla najlepszych zgłoszonych projektów, łączny budżet konkursu to 100.000 złotych. W pierwszej, pilotażowej edycji, konkurs obejmuje obszar gmin: Łomża, Ełk, Siedlce oraz miasta i gminy Chęciny. Uczestnikami konkursu mogą być przedszkola i szkoły wszystkich szczebli, urzędy gminy, organizacje samorządowe, organizacje pozarządowe i media.

- Dla PSE Operator konkurs grantowy to praktyczne przełożenie jednego z celów strategicznych naszej Spółki w zakresie odpowiedzialności społecznej – nie tylko chcemy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju, ale także edukować, jak bezpiecznie i racjonalnie jej używać. Ważne, abyśmy wszyscy umieli korzystać z energii w taki sposób, aby jej nie marnować, bo to przynosi wymierne korzyści ekonomiczne
i ekologiczne
– mówi Henryk Majchrzak, prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.

- Konkurs grantowy to bardzo ciekawa forma pracy. Wspiera inicjatywę, kreatywność, pozwala „rozwinąć skrzydła” ludziom, którzy mają dobre pomysły. Co ważne – podchodzi do ochrony środowiska przez pryzmat działań lokalnych, co jest niezbędne, bo w każdym miejscu Polski wyzwania środowiskowe są najczęściej podobne, ale w szczegółach - całkiem inne. A z naszego wieloletniego już doświadczenia w realizacji takich działań wiem, że dzięki wsparciu finansowemu odpowiedzialnej społecznie spółki jest szansa na realizację działań, które bez tych środków pozostałyby tylko w sferze marzeń i śmiałych planów – mówi Mira Stanisławska-Meysztowicz, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia, koordynującej konkurs.

Konkurs „Sieć dobrych pomysłów” jest częścią programu Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialności społecznej spółki PSE Operator S.A. W pierwszym roku realizowany jest jako pilotaż w czterech gminach, ale planowane jest rozszerzanie jego zasięgu w kolejnych latach. Dla uczestników przewidziane są szkolenia w zakresie przygotowywania i realizacji projektów oraz przygotowywania wniosków o granty. Kluczowym terminem jest 24 października 2011r., do kiedy przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie. Regulamin konkursu, formularz wniosku, harmonogram i inne informacje znaleźć można na stronie konkursu www.siecdobrychpomyslow.pl.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12