facebook

Masz szansę zostać rolnikiem roku!

Do końca kwietnia można jeszcze przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”, organizowanego przez WWF. Celem konkursu jest promowanie najlepszych, przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk stosowanych w rolnictwie. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy z całego obszaru Polski. Aż 99,7% terenu naszego kraju należy bowiem do zlewiska Morza Bałtyckiego.

Już po raz czwarty WWF zaprasza rolników do udziału w konkursie – mówi Marta Kalinowska z WWF Polska. - Uczestnicy mogą zgłaszać się do konkursu osobiście lub za pośrednictwem organizacji rolniczych. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza, dostępnego na stronie www.wwf.pl/rolniroku na adres fundacji WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa, do dnia 30 kwietnia2013 roku. Decyduje data stempla pocztowego..

W konkursie wyłoniony zostanie jeden główny zwycięzca regionu z grona dziewięciu zwycięzców krajowych (po jednym z każdego kraju: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Szwecji, Finlandii, Danii i Niemiec). Oficjalne zakończenie konkursu oraz ogłoszenie głównego zwycięzcy odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji, której uczestnicy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat rolnictwa przyjaznego środowisku. Główna nagroda w konkursie, dla zwycięzcy regionu Morza Bałtyckiego, wynosi 10 000 euro. Ponadto, zwycięzcy z poszczególnych krajów otrzymają nagrodę w wysokości 1 000 euro.

Kiedy mówi się o wpływie rolnictwa na środowisko Morza Bałtyckiego, za największy problem uważa się eutrofizację, czyli wzmożony dopływ substancji odżywczych do morza, czyli związków azotu i fosforu – dodaje Kalinowska. - Konkurs ten ma promować rolników, którzy podejmują dodatkowe działania wychodzące poza obowiązujące standardy i tym samym mają znaczący udział w ochronie środowiska Bałtyku przed eutrofizacją.

WWF promuje zrównoważone, przyjazne środowisku praktyki rolnicze, aby zmniejszyć ilość spływających do morza związków fosforu i azotu, odpowiedzialnych za eutrofizację, która prowadzi m.in. do zakwitów sinic. Ten konkurs w ubiegłych latach był olbrzymim sukcesem w innych krajach i pozwolił zwrócić uwagę rolników na ten ważny problem związany z Bałtykiem. Co więcej, wskazał dobre przykłady działań, które mogą być przez nich podejmowane w celu poprawy stanu Morza Bałtyckiego.

Chcemy, aby wśród finalistów konkursu nie zabrakło polskich rolników – podsumowuje Kalinowska. – W poprzedniej edycji jego zwycięzcą został rolnik z Dolnego Śląska, Marian Rak. Teraz znów jest szansa na wygraną w konkursie. Rolnictwo przyjazne dla Bałtyku, to jednocześnie rolnictwo przyjazne dla środowiska.

Więcej informacji o konkursie na stronie wwf.pl/rolnikroku

Źródło: WWF, fot. Edyta Gajos

Więcej na temat ochrony środowiska i monitoringu strefy nadbałtyckiej na stronie 6 edycji programu Międzynarodowe Sprzatanie Bałtyku 2012.

Więcej o ochronie bioróżnorodnosci mórz i oceanów pod adresem: www.ocean2012.eu.

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12