1procent

 

 

 

Na 100 lat odzyskania Niepodległości.
Kilka refleksji.100 lat odzyskania Niepodległości to zaproszenie do głębokiej refleksji. Czym jest niepodległość? Czym jest wolność? Jest jest cena wolności? Gdzie są granice między postawą zgody i kompromisu  a postawą uległości czy – na drugim biegunie - nieugiętości ? Tworzyć coś wspólnie i dla wspólnoty, czy indywidualnie? Czym jest patriotyzm? Jak działać dla pomyślności Państwa i Ojczyzny? Wreszcie czym jest Państwo? Jakie wartości tworzą to Państwo i są drogowskazem dla jego obywateli – a także jakie inspiracje z tego wynikają dla obywateli także innych państw? Gdzie i jakie są granice naszego Państwa i co w tych granicach jest – i w przenośni i dosłownie? Czy zauważamy, że Polska to także wody Bałtyku, a nie sam ląd? Czy rzeki, lasy, zwierzęta, czyste powietrze, piękne krajobrazy – to dla nas także immanentna część naszego Państwa? Bo źle byłoby, gdybyśmy zbanalizowali nasze spojrzenie i zredukowali pojęcie Państwa jedynie do sfery gospodarki, bezpieczeństwa i polityki…

Fundacja Nasza Ziemia i społeczność Akcji Sprzątanie świata – Polska tę wolność świadomie współtworzą od 25 lat. To długi czas – całe ostatnie ćwierćwiecze z tego 100-lecia było dane nam - jako tworzywo, jako zadanie, jako nasza codzienność. Działaliśmy, działamy i będziemy dalej działać – na swoją miarę, poprzez sprzątanie środowiska, propagowanie postaw odpowiedzialności za swoje postępowanie, poprzez podkreślanie, że ważne jest na myślenie i działanie w kategoriach dobra wspólnego, przez budowanie współpracy i wspólne rozwiązywanie problemów.

Wierzymy, że wspólnie będziemy tworzyć kolejne stulecia Niepodległej Polski – wolnej od smogu i zanieczyszczeń, bogatej czystym środowiskiem, rozwijającej się w zrównoważony sposób. Ze społeczeństwem żyjącym w duchu szacunku do Ziemi i wszystkiego co na niej istnieje, nie nastawionym na nieograniczoną konsumpcję a rozumiejącym potrzebę samoograniczania się w konsumpcji. Nie marnotrawiącym wody, energii i zasobów – ale gotowego działać racjonalnie, jak dobry gospodarz. Społeczeństwem i instytucjami państwowymi, umiejącymi dostrzegać i badać skutki swojego funkcjonowania, znajdować rozwiązania tworzonych przez siebie problemów, planować z wyprzedzeniem i plany doprowadzać do pomyślnego końca ku pożytkowi ludzi, zwierząt i całych ekosystemów żyjących w granicach Rzeczypospolitej...

Niech żyje i rozwija się Niepodległa Polska!

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12