1procent

Nadleśnictwo Knyszyn: łosie nadają

Co jedzą łosie zimą, a co latem i dlaczego zmieniają miejsce bytowania w różnych porach roku – to chcą zbadać naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku i Instytutu Biologii Ssaków w Białowieży.

W Nadleśnictwie Knyszyn przeprowadzono kolejną akcję obrożowania łosi, w ramach projektu realizowanego przez naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku i Instytutu Biologii Ssaków w Białowieży. Projekt nosi nazwę: „Użytkowanie przestrzeni i skład diety łosia w dolinie Biebrzy - model oddziaływania dużego roślinożercy na zbiorowiska leśne Polski".

Badania łosi prowadzone są na terenie dwóch nadleśnictw RDLP w Białymstoku: Nadleśnictwa Rajgród i Nadleśnictwa Knyszyn. Na badania telemetryczne na terenie Lasów Państwowych udało się uzyskać pozwolenie ministra środowiska. W ostatnich dniach naukowcy w asyście gospodarzy terenu – leśników, założyli obroże telemetryczne czterem łosiom bytującym na terenie Nadleśnictwa Knyszyn. Naukowcom udało się założyć obroże trzem klępom i jednemu bykowi. Dzięki nadajnikom specjaliści będą mogli sprawdzić miejsca bytowania i żerowania tych dużych zwierząt, kierunki migracji sezonowych. Dodatkowo częścią projektu są obserwacje lotnicze.

Po porównaniu siedlisk bytowania łosi i rodzaju roślinności, która tam występuje w różnych porach roku oraz wyników analizy zimowej diety tych ssaków, realizatorzy projektu mają nadzieję uzyskać odpowiedź na pytanie, jak ograniczać szkody wyrządzane zimą przez łosie w uprawach leśnych.

Źródło: Lasy Państwowe
Autor: Maria Nowicka-Szpakowicz, RDLP w Białymstoku

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12