facebook

Lżejsze pranie

Trwa kampania w mediach pt. Lżejsze pranie” promująca nowe, bardziej ekologiczne proszki do prania. Efektem kampanii będzie redukcja aż o 1/3 ilości proszków do prania wykorzystywanych w polskich domach. Dzięki temu ograniczona zostanie ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do kanalizacji, zmniejszona ilość zużytych opakowań, a także ograniczane będą ekologiczne koszty transportu.

Nie bez znaczenia jest również wzrost świadomości ekologicznej konsumentów, którego efekty powinny ujawnić się w innych dziedzinach życia np. w oszczędności wody czy energii. Wszystkie nowe proszki do prania oznaczone są dodatkowym logiem (stosowanym w całej Europie) Eurocompact. Kampania realizowana jest przez Stowarzyszenie A.I.S.E przy współpracy Ministerstwa Środowiska, Federacji Konsumentów oraz Fundacji Nasza Ziemia.

Szczegóły: Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12