facebook

I Akademicki Dzień Ekologii w Krakowie5 grudnia br. w Auli Głównej AGH odbył się I Akademicki Dzień Ekologii (ADE). Wydarzenie to zainaugurowało roczną kampanię edukacyjną „Eko-Segregacja 2007”, przygotowaną przez Stowarzyszenie MANKO, które do współpracy zaprosiło organizacje studenckie z 6 uczelni, m.in. z: AGH, AE, PK, AR, WSE oraz AP.Wykłady wygłosili przedstawiciele ministerstwa, świata nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych a filarami konferencji były trzy panele tematyczne: Recykling, Zmiany Klimatu oraz Ekologiczny Transport. Konferencja połączona z dyskusją i miała charakter otwarty, dlatego na sali, w ciągu całego dnia konferencji, znalazło się łącznie ponad 250 studentów oraz pracowników nauki z wszystkich uczelni, które przystąpiły do projektu. Przemówienie inauguracyjne wygłosił Prof. zw. dr hab. Jan Dobrowolski (AGH), który przedstawi dowody, iż „kontynuacja integracji dla zrównoważonego rozwoju jest szansą dla młodego pokolenia ludzi wykształconych”.

Podczas panelu RECYKLING zgromadzeni dowiedzieli się jakie znaczenie ma zbiórka szkła, puszek i baterii oraz czy na śmieciach można zrobić biznes. Panel KLIMAT, który zainaugurował wykład prof. Kazimierza Górki (AE) pokazał, jak będzie wyglądał świat za kilkadziesiąt lat, jeśli nie ograniczymy szkodliwych emisji, oraz jak i dlaczego energooszczędne budynki mogą poprawić klimat. Ostatni panel TRANSPORT EKOLOGICZNY rozpoczęty przez mgr Jolante Gintowt (PK) pokazał jakie zagrożenia niesie za sobą rozwój transportu oraz dał odpowiedź na pytanie czy realne jest zredukowanie liczby samochodów w Krakowie. Dodatkowo w ramach konferencji odbył się poczęstunek ekologiczny, cukierniczy, wystawa zdjęć oraz eko-konkursy.

KAMPANIA EKO-SEGREGACJA 2007 I Akademicki Dzień Ekologii był pierwszym przedsięwzięciem kampanii edukacyjnej „Eko-segreacja 2007”, skierowanej do młodych ludzi, uczniów i studentów krakowskich uczelni, w sumie około 300 tys. osób. Honorowy patronat nad kampanią objęło Ministerstwo Środowiska oraz rektorzy 5 uczelni wyższych: Akademii Ekonomicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Rolniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Pedagogicznej. Do organizacji projektu włączyły się organizacje studenckie z wszystkich wymienionych uczelni.

Głównym celem kampanii jest edukacja ekologiczna oraz przekonanie młodych ludzi do aktywnych postaw pro-ekologicznych, głównie segregowania odpadów, oszczędzania energii oraz używania energooszczędnych środków transportu. Ma również zachęcić uczelnie wyższe do wprowadzana rozwiązań ekologicznych w infrastrukturze (wewnętrzne pojemniki do segregacji) i procesie dydaktycznym (zajęcia z zakresu ekologii, projekty ekologiczne). Rozwiązania te od wielu lat funkcjonują na uczelniach zachodnich, w Polsce niestety nadal są rzadkością. Czynnikiem mobilizującym uczelnie do działań ekologicznych będzie certyfikat „eko-uczelnia”, przyznawany przez specjalistów w dziedzinie ekologii wchodzących w skład Rady Programowej „Eko-segregacji”.

Fundacja Nasza Ziemia objęła patronatem kampanię edukacyjną „Eko-Segregacja".

Informacje:
Magda Petryniak
kom. 0604 463537
e-mail: ekologia@manko.pl

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12