facebook

Wielkie liczenie drzew

W tym roku przeprowadzona ma być inwentaryzacja najstarszych i najcenniejszych alei oraz szpalerów drzew na Mazowszu - poinformowała rzecznik prasowy Samorządu Województwa Mazowieckiego Marta Milewska.

Będzie to pierwsza taka akcja w regionie. Jak wyjaśniła Milewska w przesłanym w czwartek komunikacie, niekontrolowana wycinka drzew sprawia, że coraz częściej z krajobrazu Mazowsza znikają stare, cenne dla różnorodności biologicznej i krajobrazowej aleje i szpalery drzew.

Na problem ten zwracają uwagę liczne organizacje ekologiczne. Rzecznik zaznaczyła, że z inicjatywą przeprowadzenia takiej akcji wyszedł Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jej celem będzie otoczenie opieką najcenniejszych i najstarszych drzew na Mazowszu. W ramach inwentaryzacji spisane zostaną drzewa, które do tej pory nie zyskały statusu pomnika przyrody. Powstaną także wykazy drzew, znajdujących się w zasobach Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz gmin - te, które uznano za pomniki przyrody.

Oba zestawienia będą zawierały informacje o kondycji drzewostanów. Pozwoli to zaplanować harmonogram najpilniejszych zadań na terenie całego województwa. Akcja ma być prowadzona we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. (PAP)

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12