facebook

NIE dla GMO

Znane są szczegóły projektu ustawy Prawo o Organizmach Genetycznie Modyfikowanych przyjętego 13 lutego przez Radę Ministrów.

Minister Środowiska podał, że zgodnie z nim Polska ma być krajem wolnym od GMO. Rząd postawił na tradycyjne metody upraw, w których Polska ma przodować w Europie, opierając się na bogactwie swojej bioróżnorodności. Wprowadzenie pasz, czy w przyszłości zwierząt genetycznie modyfikowanych mogłoby zakłócić równowagę środowiska. W związku z tym, rząd opowiedział się przeciwko wprowadzaniu GMO do środowiska, również w celach doświadczalnych. W trosce o środowisko i zdrowie człowieka zakazane ma być stosowanie takich pasz oraz wprowadzanie produktów GMO do obrotu.

Minister poinformował, że przed podjęciem decyzji rozpatrywane i analizowane były również możliwości zbytu produktów GMO. Większość krajów będących rynkami zbytu dla polskiego rolnictwa jest zainteresowana produktami tradycyjnego rolnictwa.

.........................................

Zobacz treść projektu

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12