facebook

Minister środowiska zaskarża decyzję Brukseli w sprawie emisji CO2

Unia chce ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery w Polsce do 208,5 mln ton rocznie. W odpowiedzi na takie postanowienie, minister środowiska Jan Szyszko wysłał protest do Trybunału Europejskiego domagając się zwiększenia limitu do 284 mln ton. Podobny protest złożyły również Czechy.

Minister uważa takie ograniczenie za niesprawiedliwe, zwłaszcza w świetle protokołu z Kioto, który zobowiązywał nas do 6-procentowego ograniczenia emisji CO2. Od tego czasu Polska zmniejszyła ją o 32 procent. Szyszko argumentuje również, że takie ograniczenie może negatywnie wpłynąc na wzrost gospodarczy naszego kraju i zmniejszenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Minister obawia się również, że będziemy zmuszeni do ograniczenia produkcji min. cementu i energii elekrycznej.

Odpowiedź Brukseli na taki protest jest prosta - do czasu rozstrzygnięcia procesu Polska jest zobowiązana zastosować się do decyzji Unii. Komisja Europejska przypomina też, że Polska teraz nie ma już możliwości negocjowania kolejnego planu podziału limitów (a początkowo było to rozważane). I nie chodzi o to, że złożyła pozew. - Spóźniliście się. Czas na poprawki minął - wyjaśnia Barbara Helfferich, rzeczniczka unijnego komisarza ds. środowiska.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12