facebook

Konsultacje społeczne dotyczące propozycji Komisji Europejskiej utworzeniaEuropejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV)

Ministerstwo Środowiska informuje, że Komisja Europejska rozpoczęła internetowe
konsultacje społeczne dotyczące propozycji stworzenia europejskiego systemu
technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification - ETV)
Głównym celem tego systemu ma być ułatwienie wprowadzenia na rynek eko-innowacji.
Ponadto ma on służyć rozwojowi i promocji tych technologii, wspierać transfer
innowacyjnych technologii na rynki międzynarodowe, jak również zmniejszyć okres
pomiędzy fazą badawczo - rozwojową, a wdrożeniem danej technologii. 
Jaki jest cel konsultacji?

Komisja Europejska rozważa utworzenie europejskiego systemu, który by umożliwiał
wiarygodną weryfikację nowych technologii i ich wpływu na środowisko.

Konsultacje mają pomóc Komisji w poznaniu możliwie jak najszerszego wachlarza opinii
na temat głównych kierunków działań. Opinie te umożliwią przygotowanie w 2008 r.
oficjalnego wniosku w sprawie aktu prawnego.

W dokumencie skierowanym do konsultacji przeanalizowano pokrótce najważniejsze
aspekty przedmiotowego zagadnienia, opcje oraz główne cechy systemu unijnego.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Na stronie Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/environment/etap/consultation_en.htm
znajduje się zestaw pytań, które zostały opracowane na podstawie załączonego poniżej
dokumentu konsultacyjnego. Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić
elektroniczny formularz z pytaniami1). Bezpośredni dostęp do formularza w języku
polskim znajduje się pod adresem:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ETV
 
Termin konsultacji internetowych upływa w dniu 3 lutego 2008 r.

dokument konsultacyjny (wersja polska)
dokument konsultacyjny (wersja angielska)

1) Uwaga
Przed udzieleniem odpowiedzi na pytania Komisji Europejskiej należy zapoznać się z
dokumentem konsultacyjnym. 
Prosimy również pamiętać, że czas wypełniania ankiety został ograniczony do 90
minut, co oznacza, że należy wysłać swoją odpowiedź przed upływem tego czasu. W
przypadku przekroczenia tego limitu wprowadzone dane zostaną utracone.

Istnieje również możliwość przesłania opinii na temat propozycji Komisji
Europejskiej, dotyczącej utworzenia europejskiego systemu technologii
środowiskowych, zawartej w powyższym dokumencie konsultacyjnym, bezpośrednio do
Ministerstwa Środowiska. Opinię proszę przesyłać na adres: Iwona.Ciach@mos.gov.pl
 
Termin przesłania opinii do Ministerstwa Środowiska upływa w dniu 28 stycznia 2008 r.

Jak uzyskać więcej informacji na temat innych systemów weryfikacji?
 
Dodatkowe informacje na temat funkcjonujących systemów weryfikacji technologii
środowiskowych można znaleźć na następujących stronach internetowych:

system amerykański:
Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych Stanów Zjednoczonych
http://www.epa.gov/etv

system kanadyjski: 
Kanadyjski Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych
http://www.etvcanada.ca/overview.asp

system koreański: 
System dla wyznaczania i weryfikacji nowych technologii środowiskowych Południowej
Korei
http://www.koetv.or.kr/eng

system japoński: 
Weryfikacja Technologii Środowiskowych w Japonii (projekt pilotażowy)
http://www.env.go.jp/policy/etv/en

system brytyjski:
Monitorowanie Systemu Certyfikacji Wielkiej Brytanii (MCERTS)
http://www.sira.co.uk/services_mcerts

system francuski:
Francuska sieć odbiorców urządzeń do pomiaru, kontroli i monitorowania (EXERA)
http://www.exera.com

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12