facebook

Marszałkowie zastąpią wojewodów

Od 2008 r. niektóre kompetencje i zadania z dziedziny ochrony środowiska, gospodarki odpadami i prawa wodnego przechodzą z wojewodów na marszałków województwa.
Od 1 stycznia dotychczasowi pracownicy urzędów wojewódzkich zajmujący się przeniesionymi zadaniami staną się pracownikami urzędów marszałkowskich, a niezbędny do tego majątek państwowy przejdzie na samorząd. Przesunięcie jest skutkiem uchwalonej jeszcze w 2005 r. ustawy o zmianach w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Do 2008 r. odłożyła ona przekazanie samorządowi województwa uprawnień i obowiązków wynikających z ustaw: prawo ochrony środowiska, o odpadach oraz prawo wodne.

Wejdź na www.recykling.pl i zobacz szczegóły.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12