facebook

Cele i priorytety Ministerstwa Środowiska na najbliższe lata

W dniu 6 grudnia br., w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie prof. dr. hab. Macieja Nowickiego z dziennikarzami, podczas którego minister przedstawił cele i zadania Ministerstwa Środowiska oraz priorytety działań resortu na najbliższe lata.

- "Powinniśmy pamiętać, że jesteśmy członkami UE i zacząć myśleć jej kategoriami - mówił minister środowiska - W Polsce niestety nadal jesteśmy przekonani, że ochrona środowiska jest oderwana od życia gospodarczego i społecznego. Z kolei w UE nastąpiła zmiana myślenia, chodzi tutaj o gospodarkę opartą na najbardziej nowoczesnej wiedzy, która funkcjonuje z pełnym poszanowaniem ochrony przyrody. Koegzystencja przemysłu, usług, transportu - jak najbardziej efektywnych i jak najmniej szkodzących środowisku - jest bardzo ważna. Polska, podobnie jak unia ma zapis w konstytucji, mówiący o tym, że nasz kraj powinien rozwijać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju." - "Dla nas - dodał minister - powinna to być wytyczna na następne lata rozwoju Polski."
Zdaniem prof. dr. hab. Macieja Nowickiego zrównoważony rozwój kraju musi opierać się na trzech filarach - ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. - "Filar środowiskowy jest niezwykle istotny - zaznaczył minister środowiska - bez niego rozwój zrównoważony jest niemożliwy. Ta filozofia - dodał -powinna kierować naszymi decyzjami zarówno w ochronie środowiska , jak i w gospodarce."

W kwestii Natury 2000, minister poinformował, że do połowy 2008 r., planuje zamknąć listę wszystkich obszarów "naturowych", aby uporządkować tę sferę i przejść do planów zarządzania. -"Dopiero wtedy będzie to dobre narzędzie, które wskaże jakie inwestycje mogą być wykonywane, w jaki sposób mogą być zrealizowane i jakie rekompensaty mają być wyznaczane, jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie inwestycji na obszarach Natura 2000."

Na pytanie dziennikarza dotyczące Doliny Rospudy, minister poinformował, że jest to niezwykle cenny obszar. -"Jest to jedyne w Polsce tego rodzaju torfowisko przepływowe, które jest reliktem polodowcowym - powiedział minister - Pomimo tego, że w kraju mamy 10 tysięcy torfowisk, mamy jedną Rospudę. To mówi o wartości tego miejsca. Podkreślam tę wartość, bo z drugiej strony istnieje dramat ludzi w Augustowie, którzy nie chcą już dłużej czekać na rozstrzygnięcia. W tych wszystkich dywagacjach chodzi o czas. Omawiałem tę kwestię z ministrem infrastruktury i podjęliśmy decyzję, żeby w grudniu zorganizować okrągły stół w powyższej sprawie. Powinniśmy zacząć myśleć pozytywnie. Nie należy bezczynie czekać na werdykt Komisji Europejskiej, tylko zastanowić się jakie będzie najlepsze rozwiązanie alternatywne. Chciałbym zaprosić do okrągłego stołu zarówno organizacje pozarządowe, jak i przedstawicieli drogowców, samorządowców, ekspertów i przedstawicieli obydwu ministrów. Obecny rząd zastanawia się, jak rozwiązać sprawę Rospudy, aby obie strony konfliktu były zadowolone."

W sprawie dotyczącej GMO, minister środowiska powiedział, że chciałby kontynuować linię prof. Jana Szyszko, aby Polska była wolna od organizmów genetycznie modyfikowanych.

- "W kwestii gospodarki odpadami - kontynuował minister środowiska - mamy zaległości w stosunku do naszych zobowiązań zapisanych w traktacie akcesyjnym. Musimy zrobić wszystko, aby poprawić prawo dotyczące odpadów."

.........................................................................
Odsłuchaj zapis spotkania (WMA, 22,4 MB)

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12