facebook

GMO wraca do punktu wyjścia?

Minister rolnictwa Marek Sawicki zakwestionował w Brukseli możliwość zapewnienia, by Polska była krajem całkowicie wolnym od organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO). Powiedział między innymi, że postępu w biologii, w nauce zatrzymać się nie da. Zapowiedział także, iż w najbliższym czasie resort rolnictwa dostosuje ustawę o paszach do unijnych przepisów, tak aby pasze z dodatkiem GMO można było stosować w hodowli zwierząt w Polsce. Swoje stanowisko minister tłumaczył koniecznością przestrzegania unijnego prawa. - Konsekwencją tego, że można będzie stosować pasze z dodatkiem GMO, będzie to, iż zaszkodzą one zwierzętom. Potężne firmy, które na tym zarabiają miliardy, nie kierują się dobrem ludzi i ich zdrowiem, tylko chęcią olbrzymiego zysku - komentuje prof. Stanisław Wiąckowski z Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

- Dopóki nie mamy kompleksowych dowodów, że rośliny genetycznie modyfikowane szkodzą środowisku, szkodzą zdrowiu, a tak naprawdę są powszechnie w świecie stosowane, to czy jesteśmy w stanie pozostawić Polskę całkowicie wolną od GMO? Czy jest to możliwe do praktycznego zrealizowania? Gdyby ktoś mi udowodnił, że jest to możliwe, to być może stanąłbym na barykadzie i próbował tej barykady bronić - mówił w Brukseli minister Sawicki. Jak się jednak okazuje, badania i analizy jasno wskazują na niezwykle wysoką szkodliwość GMO. - Wielkie koncerny produkujące pasze z GMO mówią, że ich celem jest zysk, a nie etyka. W związku z tym nie prowadzą żadnych poważnych badań, a jeśli już prowadzą, to tylko na pokaz. Solidne, niezależne badania były robione we Włoszech i w Rosji. Trwały kilka lat i wyniki są porażające: 53 proc. szczurów pada po takim pokarmie - podkreśla prof. Wiąckowski. Wypowiedź ministra Sawickiego dziwi, szczególnie w kontekście wcześniejszych deklaracji rządu Donalda Tuska, że Polska powinna być całkowicie wolna od GMO. "Chciałbym kontynuować w tej sprawie linię przyjętą przez mojego poprzednika Jana Szyszko. Moje argumenty są podobne" - mówił w grudniu ub.r. minister środowiska Maciej Nowicki. Skąd ta nagła zmiana?
Zdaniem Sawickiego, politycy w Europie wojnę o GMO już tak naprawdę przegrali, środowiska naukowe przespały swój czas i są daleko w tyle za USA, gdzie rozwijają się najnowsze technologie. - Czy ministrowi rolnictwa godzi się powiedzieć, że będzie blokował sprzedaż pasz o 20 proc. tańszych? - pytał retorycznie Sawicki. Profesor Wiąckowski nie zgadza się na takie stawianie sprawy. - W Polsce jest olbrzymi sprzeciw, nikt tej modyfikowanej genetycznie żywności nie chce, ale rolnicy, którzy nie mają zielonego pojęcia o szkodliwości pasz z GMO - są za. To jest dla nich główny argument, bo nie jest tak trująca, że się od razu umiera, i do tego jest tania - zauważa.

Unijna dyrektywa z 2001 r. stanowi, że państwa członkowskie UE nie mogą
zakazywać, ograniczać i utrudniać wprowadzenia do obrotu GMO, jeśli takie
rośliny zostały dopuszczone na szczeblu unijnym. Poprzedni rząd, a także
wstępnie obecny zapowiadały, że Polska ma być krajem wolnym od GMO. - W
tamtym roku przyjęliśmy ustawę o zmianie ustawy o paszach, która od 1 lipca
2008 r. wprowadza zakaz stosowania jako mieszanki do pasz roślin genetycznie
modyfikowanych. Ten termin się zbliża, a rząd nie podejmuje żadnych działań,
żeby zastąpić GMO inną mieszanką. Z tego wynika, że będą chcieli zmienić w
tym zakresie ustawę. Być może działają różne interesy i naciski pewnej
grupy, żeby stanowisko w tej sprawie zostało zmienione - stwierdza w
rozmowie z " Naszym Dziennikiem" były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.
Izabela Borańska

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12