facebook

Kontrowersje wokół obwodnicy Bydgoszczy

Przeciwko planom budowy odcinka projektowanej drogi S-5 w formie północnej obwodnicy Bydgoszczy protestują leśnicy. Taki wariant inwestycji wymusi wycięcie ponad 100 ha lasu i zamknie trasy wędrówek dzikich zwierząt. Projektowana droga ekspresowa S-5, ma połączyć węzeł autostrady A1 w rejonie Świecia nad Wisłą (woj. kujawsko-pomorskie) z Bydgoszczą i Poznaniem.

Najnowsza koncepcja drogowców przewiduje, że trasa miałaby ominąć Bydgoszcz od północy i zachodu, by połączyć się z istniejącą już południową obwodnicą miasta. Ten wariant wymaga wytyczenia drogi poprzez kompleksy leśne otaczające miasto od zachodu i północy. Leśnicy alarmują, że budowa rozcięłaby korytarz ekologiczny łączący Bory Tucholskie i Puszczę Bydgoską.

"Jako przyrodnik i leśnik jestem przeciwny takiej lokalizacji, z drugiej strony, nie chcemy blokować krajowych inwestycji. Tak naprawdę poprowadzenie drogi przez lasy będzie dużą stratą dla społeczeństwa" - powiedział nadleśniczy Krzysztof Sztajnborn z Nadleśnictwa Żołędowo.

Lasy Nadleśnictwa Żołędowo, bezpośrednio przylegające do miasta, stanowią dla bydgoszczan miejsce odpoczynku i są celem weekendowych wypadów za miasto. Zdaniem leśnika, rozcięcie ich pasem drogi ekspresowej spowoduje wzrost presji na wykorzystanie terenów ograniczonych obwodnicą pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.

Bariera utrudni migrację dzikich zwierząt wędrujących korytarzem ekologicznym łączącym Bory Tucholskie z Puszczą Bydgoską, takich jak m.in. jeleń szlachetny. Mimo, że planowane są przejścia dla zwierząt, to izolacja i utrudniona wymiana genów mniej mobilnych organizmów znajdujących się po obydwu stronach inwestycji może mieć poważne skutki.

Projektowana droga ekspresowa przecięłaby Dolinę Brdy w pobliżu miejscowości Tryszczyn. Ze względu na przyrodnicze i krajobrazowe walory lasów (grądów zboczowych) położonych nad rzeką o objęcie ich formą ochrony prawnej wnioskowali już naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego trafiły już dokumentacja i wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie budowy trasy S-5 w rejonie Bydgoszczy. Drogowcy spośród czterech przedstawionych dotychczas wersji przebiegu trasy preferują wariant omijający Bydgoszcz.

Najsilniej promowaną alternatywą dla koncepcji budowy północnej obwodnicy Bydgoszczy jest przeprowadzenie drogi S-5 przez Bydgoszcz, o co zabiegają władze miasta. Droga przebiegałaby szlakiem istniejącej obecnie drogi krajowej nr 5, którą zmodernizowano w ostatnich latach.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12