facebook

Nadal są sporne obszary na liście Natura 2000

Nadal jest kilkanaście spornych obszarów na liście Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. W tym roku lista będzie uzupełniona i wysłana do Komisji Europejskiej - zapowiada minister środowiska prof. Maciej Nowicki.

Minister powiedział, że po objęciu resortu był zaskoczony, gdy okazało się, że tak wiele problemów dotyczyło wyznaczania obszarów Natura 2000. "Chodziło przede wszystkim o brak porozumienia pomiędzy ministerstwem a dyrektoriatem ds. środowiska w Komisji Europejskiej" - wyjaśnił.

Inwentaryzacja przyrodnicza wykazuje, że powinno zostać wyznaczonych więcej obszarów Natury 2000.

Pod koniec sierpnia 2007 roku ówczesny minister środowiska Jan Szyszko informował, że Polska zakończyła wyznaczanie sieci Natura 2000, tym samym spełniła zobowiązania zapisane w Traktacie Akcesyjnym. Chronione pod względem przyrodniczym obszary obejmują 18,5 proc. kraju.

Komisja Europejska uznała jednak, że wyznaczonych obszarów jest za mało i w grudniu 2007 roku skierowała skargę przeciwko Polsce do Europejskiej Trybunału Sprawiedliwości.

Chodziło o tzw. obszary specjalnej ochrony ptaków, które kraje członkowskie UE mają obowiązek wyznaczyć na podstawie tzw. dyrektywy ptasiej z 1979 roku. Wchodzą one w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Nowicki podkreślił, że planując inwestycje nie wolno lekceważyć obszarów Natura 2000.

"Jeśli droga ma przecinać obszar Natura 2000, konieczne jest wykonanie pełnej analizy wariantowej. Jeśli okaże się, że inwestycja musi przebiegać przez obszar chroniony, taka zgoda może być udzielona, ale musi być wówczas wykonana kompensacja przyrodnicza" - powiedział.

Minister uważa, że Rospuda była dobrą lekcją dla inwestorów, bo dla każdej tego rodzaju inwestycji trzeba przeprowadzić analizę wariantową i nie można tego pomijać. Wszystkie działania muszą odbywać się zgodnie z polskim - a tym samym - unijnym prawem, a Unia traktuje bardzo poważnie ochronę środowiska i ochronę przyrody.

(źródło: PAP)

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12