1procent

Zakończenie realizacji kwatery P-3 na składowisku odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie

W najbliższy wtorek tj. 15.07.2008r. o godzi 12.00 na Składowisku Odpadów w Suchym Lesie nastąpi uroczyste otwarcie kwatery P-3. Wydarzenie to wpisane w obchody Roku Klimatu i Środowiska jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez Miasto Poznań i Zakład Zagospodarowania Odpadów. Na uroczystości otwarcia spodziewać możemy się przedstawicieli władz miasta, radnych Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,  wójtów i burmistrzów z okolicznych gmin i miast oraz poznańskie media.


Nową kwaterę zaprojektowano i wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk. Zrealizowana kwatera P-3 spełnia wymagania ochrony środowiska w zakresie ochrony gleb, wód gruntowych i powierzchniowych, niekontrolowanej emisji gazu składowiskowego.


Nowa kwatera zapewni bezpieczne i niezagrażające środowisku unieszkodliwianie odpadów pochodzących od mieszkańców Poznania i gminy Suchy Las.

 

getfile.php?id=3252

Informacje zamieszczone na prośbę Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Poznaniu

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12