1procent

Środowiskowe opłaty za wysokie

Proponowana przez rząd taryfa opłat za korzystanie ze środowiska jest za wysoka i najbardziej uderzy w zwykłych mieszkańców gmin - uważa Edward Trojanowski ze Związku Gmin Wiejskich. Jego zdaniem kosztów braku zgodnych z prawem działań przedsiębiorców nie powinni ponosić mieszkańcy miast i wsi.

"Zaproponowana przez Ministerstwo na 2009 rok taryfa opłat za korzystanie ze środowiska, które podnoszone są średnio o 2,5 procent niewspółmiernie wysokie w przypadku odpadów komunalnych i obciążają zwykłych mieszkańców kraju (wsi i miast).

Większość stawek opłat zaproponowanych w rozporządzeniu rośnie o wielkość wskaźnika inflacji. Jest to działanie prawidłowe. Natomiast zał nr.2 do rozporządzenia wprowadza wzrost opłat za składowanie odpadów na wysypiskach o 25 zł/ tonę, tj. z 75 zł. do 100zł.

W roku ubiegłym opłata w tej kategorii wzrosła 5 –krotnie. Ten wzrost kosztów nie obciążył przedsiębiorców lecz mieszkańców. Ceny za wywóz dla mieszkańców wzrosły od 40 do 80 procent w zależności od konkurencji występującej na rynku lokalnym. W moim przypadku wzrost z 10zł na 18zł + VAT.

Kolejne zwiększenie opłat też obciąży mieszkańców. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia napisano "przedsiębiorcy działający w branży gospodarki odpadami komunalnymi, kierując się głównie względami ekonomicznymi, wybierają rozwiązania nie zawsze sprzyjające realizacji celów ekologicznych ...".

Skoro tak, to dlaczego nie stosuje się lub nie egzekwuje istniejącego prawa w stosunku do wyżej wspomnianych przedsiębiorców lub do przedsiębiorców wytwarzających opakowania lub sprzęt elektryczny i elektroniczny i mających obowiązki wynikające z zapisów w prawie. Przecież przeciętny "Kowalski" nie ma wpływu na przedsiębiorcę, aby ten "realizował cele ekologiczne" a jednocześnie nie ma innej alternatywy , jak przedsiębiorca, który "kieruje się względami ekonomicznymi".

Jest wielkim nieporozumieniem, aby ciężar odpowiedzialności za realizację Krajowego Programu Gospodarki Odpadami przerzucić na mieszkańców gmin/miast, czyli na tych którzy nie mają wpływu na postawę przedsiębiorców. Zwiększanie kosztów po stronie mieszkańca gminy doprowadzi do tego, że znaczna część odpadów będzie pozostawiana w przypadkowych miejscach, ponieważ niemożliwym jest wyliczenie indywidualnie dla każdego, dokładnej ilości wytworzonych odpadów, a w konsekwencji rozliczenie z ilości przekazanych przedsiębiorcy odpadów.

W uzasadnieniu błędnie została zinterpretowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jakoby rada gminy ustalając górne stawki opłat ponoszonych przez mieszkańców za odbieranie odpadów komunalnych mogła zminimalizować koszty po stronie wytwórców.

Otóż rada gminy ustalone górne stawki opłat stosuje w stosunku do osób, które nie wywiązują się z obowiązków nałożonych ustawą i nie mają podpisanej umowy na odbiór odpadów. Tak ustalone i stosowane stawki mają za zadanie przymusić do podpisania umowy.

Moim zdaniem należy szukać innych metod rozwiązania problemu, które pomogą w wywiązaniu się Polski z przyjętej Dyrektywy UE niż podwyższanie opłat , które uderzają po kieszeni zwykłych obywateli"

Edward Trojanowski,
Zespół Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej Oraz Środowiska
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Źródło: samorzad.pap.pl

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12