facebook

Klucz do współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi

- Relacje organizacji pozarządowych i administracji samorządowej pokazują, że klucz do dobrej współpracy kryje się nie tyle w zapisach ustawowych, ile w ich praktycznym stosowaniu i skłonności do działania na partnerskich zasadach – pisze Magda Dobranowska-Wittels w portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl

Coraz więcej samorządów docenia organizacje pozarządowe jako partnerów w realizacji zadań publicznych i przekazuje na to pieniądze. Jednak po dokładnym przyjrzeniu się budżetom – okazuje się, że trudno mówić o dynamicznym rozwoju współpracy. Ogólna kwota środków samorządowych kierowanych do organizacji zwiększa się, ale udział tych pieniędzy w wydatkach samorządów pozostaje statystycznie rzecz biorąc niezmienny.

Przeciętna gmina przeznacza dla organizacji mniej więcej taką samą część budżetu, jak w 2003 r. Jeśli nie brać pod uwagę wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (co jest obowiązkiem gminy), to najmniej na organizacje przeznaczają gminy wiejskie, a najwięcej – duże miasta.

Samorządy przede wszystkim przekazują organizacjom pieniądze w formie wspierania realizacji zadań (jest to ok. 70 proc. ogółu wydatków gminnych na działalność organizacji). Znacznie rzadziej korzystają z drugiej możliwości, czyli powierzania zadań, ale jeśli już to robią, finansowa wartość tej formy transferów zazwyczaj jest znacznie większa niż wartość środków wydawanych na wspieranie organizacji. Dzieje się tak zwłaszcza w niewielkich gminach.

Najrzadziej z organizacjami współpracują gminy w województwach: mazowieckim i świętokrzyskim (ok. 70 proc.) Najczęściej z organizacjami współpracują gminy w województwach: dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim (ok. 88 – 90 proc.) oraz małopolskim i śląskim (93-95 proc.). Regiony, gdzie współpracuje się częściej to te, w których sieć organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji poza Ochotniczymi Strażami Pożarnymi) jest gęstsza.

W 2004 r. zaledwie 50 proc. gmin przygotowało programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od 2005 r. – programy regularnie przygotowuje ok. 80 proc. gmin. Częściej przygotowują je gminy miejskie niż wiejskie. Jak wynika z danych, 20 proc. gmin wciąż nie wywiązuje się z tego ustawowego obowiązku.

Wśród prawie 80 proc. gmin, które przygotowały programy współpracy na rok 2007, jedynie połowa (38,9 proc.) twierdzi, że konsultowała je z organizacjami: najczęściej w Małopolsce, na Śląsku oraz na Warmii i Mazurach, najrzadziej – w woj. świętokrzyskim, opolskim, na Podlasiu, ale także na Pomorzu Zachodnim i Lubelszczyźnie.

Coraz częściej programy uchwala się w grudniu roku poprzedzającego ten, którego dotyczy dokument. Jednak ok. 38 proc. programów na rok 2007 uchwalono już po jego rozpoczęciu. Wciąż zdarza się też, że program uchwala się dopiero pod koniec roku, którego dotyczy (39 proc. gmin).

Dane pochodzą z raportu „Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008 – bilans czterech lat”, Jan Herbst, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008

Więcej na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/360978.html

źródło: Samorząd PAP

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12