facebook

Sejm nie zajmie się projektem ustawy zakazującej stosowania plastikowych torebek

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który chce zakazać używania torebek foliowych, nie zebrał 100 tys. głosów pod projektem. Oznacza to, że wniosek zmian w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 2001 r. nie trafił do laski marszałkowskiej i parlament nie będzie nad nim debatował.

Wprawdzie do siedziby komitetu wpłynęło 125 tys. podpisów z poparciem, ale zaledwie 90 tys. deklaracji było wypełnionych poprawnie (brakowało numeru pesel lub niepoprawnie wpisano adresy). Nie wiadomo, jaki wpływ na niepowodzenie akcji antyfoliówkowej miał strajk pocztowców, bo z opóźnieniem trafiały listy z poparciem dla projektu wydrukowane w lokalnych gazetach.

- Przegraliśmy pierwszą batalię - przyznał Krzysztof Piątkowski, pomysłodawca projektu i pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
- Z wprowadzenia ustawy pod obrady parlamentu nie zrezygnujemy, ponieważ odzew w kraju był bardzo duży. Możemy przekazać sprawę posłom, ale uznaliśmy, że projekt powinien pozostać obywatelski. Spotkamy się, wybierzemy nowy komitet i zaczniemy procedurę legislacyjną od początku. Uważam, że za drugim podejściem bez problemu zbierzemy 100 tys. podpisów. Najważniejsze, że problem trudnych do zutylizowania śmieci został w Polsce dostrzeżony.

Według Piątkowskiego wiele wniosły akcje pod hasłem „Dzień bez torby foliowej“. Pierwszy został zorganizowany 23 stycznia w Łodzi, a kolejny, z 5 czerwca, miał zasięg ogólnokrajowy. Do tego czasu zebrano zaledwie 23 tys. podpisów, a w ostatnich tygodniach wpłynęły pozostałe.

Projekt komitetu antyfoliówkowego ma wyeliminować z handlu bezpłatne opakowania, które nie ulegają biodegradacji. Za bezpłatne ich rozdawanie według projektodawcy groziłaby kara grzywny. Na rynku mają pozostać wyłącznie opakowania biodegradowalne, czyli takie, które rozkładają się na dwutlenek węgla, biomasę i wodę.

źródło: odpady.net.pl

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12