facebook

Księga obcych gatunków inwazyjnych w faunie Polski

Na stronach Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie opublikowano "Księgę obcych
gatunków inwazyjnych w faunie Polski". Księga zawiera monogaficzne opisy 302 gatunków zwierząt, omawiające następujące aspekty:
- Pierwotna ojczyzna gatunku
- Podstawowe cechy morfologiczne
- Biologia, ekologia
- Okoliczności poprzedzające pojawienie się gatunku w Polsce
- Ekspansja/inwazja w Polsce, czas i miejsce
- Występowanie na terenach chronionych
- Wpływ na ekosystemy i gatunki rodzime
- Szkodliwość, profilaktyka i zwalczanie
- Prognoza  

Link bezpośredni:
http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/default.asp?nazwa=default&je=pl

Już od dawna na stronach IOP (http://www.iop.krakow.pl/ias/projekt.asp) znajduje się baza podstawowych danych o inwazyjnych gatunkach obcych (IAS) we florze i faunie Polski.

źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12