facebook

Nadesłane przez Was plany na "Sprzątanie świata"

Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi planami na tegoroczną akcję "Sprzątanie świata - Polska 2008"!

Życzymy Wam pomyślnego sprzątania i niezapomnianych wrażeń z tej kampanii!

Weźmy Ziemię w swoje ręce!

Poniżej nadesłane plany :)

Gmina Turawa (woj. opolskie) po raz drugi w tym roku (wiosna, jesień) organizuje akcję „Sprzątanie Świata”. W akcji biorą udział pracownicy Urzędu Gminy Turawa, młodzież szkół gimnazjalnych i podstawowych oraz przedszkolaki z lokalnego Publicznego Przedszkola. Ogółem 5 szkół i 1  przedszkole. W przedsięwzięciu uczestniczy firma odbierająca odpady, która dostarcza nam worki oraz sprzęt (rękawice) – Remondis Opole Sp. z o. . W tej jesiennej edycji w akcję włączy się również Nadleśnictwo Turawa.
Akcja zaplanowana jest na 26 września 2008 r.
Planowane jest sprzątanie lasów, terenów przydrożnych oraz obrzeży Jezior Turawskich  tj. plaże, tereny zielone, obrzeża jezior, szlaki rowerowe, place, deptaki, itp.
Na terenie Gminy Turawa istnieją jeziora: Jezioro Duże, Jezioro Średnie, Jezioro Małe i Jezioro Srebrne. W związku z tym,  że wymienione jeziora są wykorzystywane turystycznie  istnieje bardzo duża potrzeba sprzątania terenów wokół jezior.

Gmina Lubaczów

W tegorocznej akcji „Sprzątania świata” udział wezmą uczniowie ze wszystkich placówek szkolnych z terenu Gminy Lubaczów. Będą to Publiczne Przedszkole w Lisich Jamach, Szkoła Podstawowa w Baszni Dolnej, Szkoła Podstawowa w Dąbkowie, Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej, Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach, Szkoła Podstawowa
w Młodowie, Szkoła Podstawowa w Załużu, Publiczne Gimnazjum w Baszni Dolnej, Publiczne Gimnazjum w Wólce Krowickiej, Publiczne Gimnazjum w Młodowie.

W dniach 19 i 20 września odbędzie wielkie sprzątanie. W piątek uczniowie i nauczyciele uprzątną tereny przyszkolne, boiska oraz place użyteczności publicznej (przystanki autobusowe, tereny przykościelne i skwery). W sobotę od rana ruszy porządkowanie lasów.

Przy współpracy z Nadleśnictwem Lubaczów oraz Kołami Łowieckimi, dzieci i młodzież zaopatrzeni w rękawice i worki do segregacji wyruszą na akcję. Przed rozpoczęciem pracy
w terenie odbędą się prelekcje na temat ochrony lasu i ekologii, które poprowadzą pracownicy  Nadleśnictwa Lubaczów. Podczas sprzątania chcemy zlokalizować i uprzątnąć wszystkie nielegalne wysypiska śmieci. Szacujemy, że w akcji weźmie udział ponad 1000 osób. Współorganizatorem lokalnej akcji jest Referat Rozwoju i Promocji Gminy Lubaczów oraz Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa, który zabezpiecza przedsięwzięcie od strony technicznej. O przebiegu akcji będziemy pisać  w lokalnej prasie „Aktualności Gminne” , na stronie www.lubaczow.com.pl  Urzędu Gminy Lubaczów oraz informować będzie lokalne radio „Twoje Radio Lubaczów”.

Publiczne Gimnazjum w Chodlu

Scenariusz akcji „Sprzątanie świata – Polska” pod hasłem „Ziemia w Twoich rękach”.

1.Cel główny akcji:
promocja selektywnej zbiórki surowców wtórnych w celu ich dalszego przetworzenia;

2.Cele operacyjne:
stworzenie w społeczeństwie aprobaty dla postaw przyjaznych Ziemi;
potępienie dla takich zachowań jak wyrzucanie śmieci w miejsca do tego nie przeznaczone;
zrozumienie potrzeby włączenia się w akcję wszystkich osób społeczności lokalnej;
wpojenie potrzeby i konieczności sprzątania swej okolicy;
wyjaśnienie pojęcia recyklingu czyli segregacji odpadów w celu ich dalszego przetworzenia.

3.Akcja „Sprzątanie świata – Polska” odbywa się w dniach 19 września 2008 r. w godzinach 10.30 – 12.30.

4.Osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie akcji to Małgorzata Dzięsław i  Marzena Pietraś przy współpracy innych nauczycieli: Małgorzaty Gołofit i Agnieszki Żółtowskiej.

5.Sprzątaniem świata objęty zostanie teren Publicznego Gimnazjum w Chodlu oraz teren zalewu w Chodlu wraz z częścią otaczającego go lasu.

6.Uczestnicy akcji to uczniowie Publicznego Gimnazjum w Chodlu.

7.Akcja odbywa się w ramach lekcji biologii i chemii, godzin wychowawczych i jest zgodna z programem wychowawczym oraz edukację ekologiczną zawartą w planach pracy nauczycieli wyżej wymienionych przedmiotów.

8.Komitet organizacyjny zamieści plakat informujący o możliwości indywidualnej segregacji odpadów miejscu swojego zamieszkania i najbliższej okolicy.
9.Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału i propagowaniu polityki ochrony zasobów naszej planety.

10.Indywidualny wkład jednostek polegałby na segregacji i propagowaniu polityki ochrony naszej planety.

11.Indywidualny wkład jednostek polegałby na segregowaniu odpadów: papier, puszki, szkło, plastik itp. Do specjalnie oznakowanych pojemników.

12.Akcję zorganizowano przy współpracy Urzędu Gminy w Chodlu – promotora Akcji, oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej – instytucji odpowiedzialnej za wywóz zebranych śmieci.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Świątkach

W bieżącym roku szkolnym uczniowie i wychowankowie SOSW w Świątkach pragną również włączyć się w akcję „Sprzątanie świata- Polska”2008

W dniu 17 września 2008 o godz.16.00 wychowankowie Ośrodka (5 grup wychowawczych, tj. około 45 wychowanków) mają spotkanie z leśniczym Nadleśnictwa Szczecinek Andrzejem Brusiło, który przekaże wychowankom najistotniejsze informacje dotyczące jak można najefektywniej dbać o las, który mamy w sąsiedztwie Ośrodka. Następnie wychowankowie wezmą czynny udział w sprzątaniu wyznaczonego odcinka lasu.
Po zakończeniu akcji zaplanowaliśmy ognisko pod czujnym okiem leśników.

W dniu 19 września 2008 roku uczniowie SOSW w Świątkach /około 100 uczniów/ weźmie  czynny udział w akcji „Sprzątanie świata” w godzinach od 9 do 13.  

Akcję mamy podzieloną na dwa etapy
I etap wychowankowie Ośrodka 17.09.2008 godziny popołudniowe ze względu na pracę z wychowankami po zajęciach w szkole – odpowiedzialny za ten etap Beata Machniewska wychowawca w SOSW w Światkach.
II etap uczniowie Ośrodka 19.09.2008 godziny przedpołudniowe- odpowiedzialny za ten etap Bożena Moroza nauczyciel w SOSW w Świątkach

O naszym udziale w akcji powiadomiliśmy Starostwo Powiatowe w Szczecinku –wydział Ochrony Środowiska

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach 20.09.2008r

1. Pogadanki, ćwiczenia, warsztaty, wykonanie plakatów: 9.00-11.00
Cele i zadania akcji ,,Sprzątanie Świata"
- Bezpieczeństwo w czasie akcji
- Znaczenie przyrodnicze i gospodarcze lasów
- Co to jest recykling?
- Na czym polega selektywna zbiórka śmieci?
- Jak oszczędzać wodę i energię elektryczną?
2. Sprzątanie wyznaczonego terenu: 11.00-12.00
 klasy 0-2, trawniki wokół szkoły,- klasy 3, teren od strony stołówki, parking,- klasy 4, teren obok pracowni technicznej, ulice wokół szkoły,- klasy 5, park miejski (część rekreacyjna)- klasy 6, park miejski (część leśna)- klasy 6a,6d,5c, boisko sportowe.
Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy. Worki zostaną ustawione obok pracowni technicznej.
3. Po zakończonej akcji chętni mogą usmażyć kiełbaskę na ognisku.

Szkoła Podstawowa nr 45 w Łodzi

Uczniowie, w ramach akcji "Sprzątanie Świata", będą, w sobotę 20 września, porządkować teren Parku Staromiejskiego.

Akcję sprzątania poprzedza przygotowanie przez uczniów, należących do koła Przyrodniczego "Zielony Detektyw", plakatów, ulotek, pogadanek propagujących kampanię wśród pozostałych uczniów i ich rodziców.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach

Uczniowie i przedszkolaki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopernikach co roku aktywnie uczestniczą w akcji ” Sprzątania Świata”. Podobnie jest i w tym roku. Członkowie szkolnego koła ekologicznego wykonali gazetki dotyczące Sprzątania Świata oraz segregacji śmieci i wyeksponowali je na szkolnym korytarzu (wykorzystaliśmy także otrzymane od Fundacji plakaty). W klasach IV-VI odbyły się zajęcia dotyczące historii akcji „Sprzątanie Świata” w Polsce i na świecie. Uczniowie obejrzeli także  film edukacyjny na temat segregacji odpadów ( film przekazany przez Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.). Z uczniami klasy V przygotowaliśmy inscenizację pt. „ Na wysypisku”, dotyczącą problemu ogromnej ilości śmieci, ich segregacji i recyklingu. Jest to jedno z zadań projektu „ Nasze rady na odpady”, który będzie realizowany w tym roku szkolnym. Podsumowanie i przedstawienie wyników projektu zaplanowaliśmy na Dzień Ziemi.W piątek planujemy sprzątanie wsi Koperniki według określonego harmonogramu. Każda klasa pod opieką wychowawców sprząta wyznaczony wcześniej teren.
Dla wszystkich uczestników akcji na zakończenie przewidziany jest słodki upominek ( pieniądze przekazane zostały przez Wydział Rozwoju Rolnictwa  w Nysie).

Zespół Szkół w Leśmierzu 20.09.2008

Szkolny konkurs na plakat o tematyce ekologicznej

Klasy I – III SP

1.Zajęcia z wychowawcą w salach lekcyjnych:
rebusy
krzyżówki
hasło ekologiczne
plakat o tematyce ekologicznej wykonany w dowolnej technice plastycznej
2.Film o tematyce ekologicznej w sali gimnastycznej „Czyste miasto-czysta przyjemność”

Klasy IV – VI SP
Klasy II gimnazjum

1.Film o tematyce ekologicznej „Eko – Echo”
2.Wyjście w teren – akcja „Sprzątanie Świata” – teren blisko szkoły, park, (SP)
      teren dalszy (osiedle, drogi) klasy gimnazjalne
3.Zajęcia z wychowawcą w salach lekcyjnych:
plakat o tematyce ekologicznej wykonany dowolną techniką plastyczną
wiersz o tematyce ekologicznej
hasło o tematyce ekologicznej

Klasy I i III gimnazjum

1.Film o tematyce ekologicznej „Eko – Echo”
2.Wyjazd do lasu – akcja „Sprzątanie Świata”
3.Zajęcia z wychowawcą w salach lekcyjnych:
plakat o tematyce ekologicznej wykonany dowolną techniką plastyczną
wiersz o tematyce ekologicznej
hasło o tematyce ekologicznej

Wszystkie klasy przynoszą materiały potrzebne do wykonania plakatu – duży karton, przybory oraz różnego rodzaju materiały.

Około godz. 12.00 podsumowanie Dnia Ekologicznego i roztrzygnięcie konkursu plastycznego w sali gimnastycznej.

 

... a już po wszystkim czekamy na relacje i zdjęcia!

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12