facebook

Sprzątanie świata w Słupsku

Jak sprzątali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku? Właśnie tak:

"Akcja w naszej szkole jest realizowana od początku jej inicjacji. Co roku realizujemy program zajęć warsztatowych pod hasłem: ,,Wygramy z odpadami" dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i  przedszkolaków. Prezentujemy tam nasze programy multimedialne. Warsztatom towarzyszą konkursy, występy, prezentacje i dyskusje. Promujemy segregowanie odpadów, zakupy w torbach wielokrotnego użycia., Szkoła uczestniczy w akcji zbiórki zurzytych baterii. (corocznie zbieramy około 200kg). Realizujemy też promocje odnawialnych źródeł energii, akcje promujące oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego i przy współpracy z WWF ochronę wilka i rysia i wiele innych akcji, jak Trzymaj formę itp.

 Obrazek "getfile.php?id=3533" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 Obrazek "getfile.php?id=3534" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 Obrazek "getfile.php?id=3535" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 Obrazek "getfile.php?id=3536" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12