facebook

Osadzeni w Zakładzie Karnym w Raciborzu posprzątali świat

Otrzymaliśmy relację z akcji od kolejnego - po Czerwonym Borze Zakładu Karnego, którego więźniowie włączyli się w sprzątanie świata. Autorem relacji jest kapitan Marek Kwiecień:

"W dniu 20 IX 2008 Zakład Karny w Raciborzu wziął udział w corocznej ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia pod hasłem: „Ziemia w Twoich rękach”.

W związku z powyższym administracja Zakładu Karnego w Raciborzu, której dyrektorem jest  płk Tadeusz Korecki, zgłosiła do Urzędu Miasta Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Raciborzu chęć udziału w akcji.

Urząd Miasta w Raciborzu przesłał pismo do tut. jednostki, w którym określono teren do uprzątnięcia - dzikie wysypisko śmieci przy ul. Cecylii w Raciborzu.

Do akcji w likwidacji dzikiego wysypiska zgłosiło się 8 skazanych. W ramach sprzątania, skazani uzbierali kilkadziesiąt worków śmieci, oraz cały kontener różnorodnych odpadów typu szkło, biała armatura, sprzęt rtv, cegły, worki po cemencie, zgniłe owoce, opakowania po farbach, plastiki itp. Nadzór nad przebiegiem akcji sprawował Wydział Ochrony Środowiska w Raciborzu oraz funkcjonariusze Sużby Więziennej."

 Obrazek "getfile.php?id=3579" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 Obrazek "getfile.php?id=3580" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 Obrazek "getfile.php?id=3581" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 Obrazek "getfile.php?id=3582" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 Obrazek "getfile.php?id=3583" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12