facebook

Przedszkolaki ze Skwierzyny też sprzątały świat!

Przedszkole Integracyjne w Skwierzynie włączyło się jak co roku w akcję "Sprzątanie świata". Oto relacja która do nas dotarła:
              
">>ZIEMIA W TWOICH RĘKACH<< pod tym hasłem zachęciliśmy wszystkich rodziców i nasze dzieci do wzięcia udziału w tym szczytnym celu. 18 września we współpracy z nadleśnictwem oraz strażnikiem lasu p. M. Bartnikiem wyruszyliśmy posprzątać las autobusem szkolnym ufundowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Skwierzynie. Nasze sprzątanie wykonaliśmy w dwóch miejscach. Po konsultacji z panem strażnikiem lasu okazało się, że posprzątaliśmy ok.8 ha z czego byliśmy bardzo dumni. Zebrane śmieci zostały wywiezione przez nadleśnictwo. Rodzice zaoferowali swój udział w następnej takiej akcji, na co pan strażnik lasu przystał

To jeszcze nie koniec sprzątania. W  następnych dniach dzieci z paniami zadbały o czystość wokół naszego przedszkola i jego okolic.

Dwa razy do roku (we wrześniu i kwietniu) w tradycji naszego przedszkola jest zbiórka makulatury, do której gorąco zapraszamy wszystkich chętnych. Przypominamy także, iż w dalszym ciągu prowadzimy zbiórkę zużytych baterii do recyklingu, do której przystąpiliśmy w poprzednim roku w programie „Reba”.

O wszystkich zaplanowanych akcjach i działaniach informujemy za pomocą plakatów, w miarę możliwości w gazecie lokalnej i regionalnej oraz na stronie internetowej www.przedszkole.spskwierzyna.net  w specjalnie utworzonym panelu „Ekologia”. Również mamy zamieszczoną tam ulotkę ekologiczną, informującą o segregowaniu śmieci, jak i spot kampanii „Ziemia w naszych rękach” oraz kampanii  „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!”

(...) Zaplanowane na ten rok działania w naszym przedszkolu są pod hasłem „Przedszkolak przyjacielem Ziemi i wszystkich jej mieszkańców”, poprzez które pragniemy rozbudzać świadomość ekologiczną wśród dzieci i rodziców – zwrócenie uwagi dzieci i rodziców na ważne aspekty ochrony rodzimej przyrody i naturalnego środowiska, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z segregowania tworzyw sztucznych i wielokrotnego ich wykorzystania, umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowanie się innych wobec przyrody, promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w różnych środowiskach, pogłębienie wiadomości na temat roślin, zwierząt i ludzi żyjących na Ziemi, rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury, nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie, respektowanie prawa wszystkich do życia w zdrowych i przyjaznych warunkach. "

 Obrazek "getfile.php?id=3592" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy. 

 Obrazek "getfile.php?id=3593" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy. 

 Obrazek "getfile.php?id=3594" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy. 

 Obrazek "getfile.php?id=3595" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy. 

 Obrazek "getfile.php?id=3596" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy. 

 Obrazek "getfile.php?id=3597" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy. 

 Obrazek "getfile.php?id=3598" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy. 
          

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12