facebook

Przyznano Nagrodę Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska

Dr Andrzej Kassenberg został laureatem Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki. Nagroda przyznawana jest od siedmiu lat osobom i instytucjom działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz propagującym postawy proekologiczne, m.in. samorządowcom,  przedsiębiorcom, naukowcom oraz dziennikarzom i zespołom redakcyjnym.

W poprzednich edycjach Nagrodę Pracy Organicznej ustanowionej z inicjatywy Wojciecha Dutki, założyciela i redaktora naczelnego "Przeglądu Komunalnego", ukazującego się od 1991 roku miesięcznika branży komunalnej i ochrony środowiska otrzymali m.in. prof. Maciej Nowicki (obecny minister środowiska), Czesław Śleziak czy prof. Stefan Kozłowski.

Dr Andrzej Kassenberg, tegoroczny laureat, członek m.in. komitetu Człowiek i środowisko PAN oraz Problemów Energetyki PAN, jest od 28 lat jest związany z Polskim Klubem Ekologicznym. Był członkiem polskiej delegacji na Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (1992) oraz w Johannesburgu (2002). Na początku lat 90. powołał do życia Instytut na Rzecz Ekorozwoju (InE), którego obecnie jest prezesem. To instytucja typu non-profit, zajmująca się propagowaniem idei zrównoważonego rozwoju. Z jej opracowań korzystają parlamentarzyści, administracja rządowa i samorządowa, naukowcy, studenci i uczniowie.

Dr Kassenberg, zdobywca tytułu Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2005 (tytuł nadawany jest corocznie przez organizatorów Dnia Ziemi), jest też m.in. laureatem europejskiej Nagrody Forda w dziedzinie ochrony przyrody, Naukowej Nagrody Polskiej Akademii Nauk, nagrody ministra środowiska.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12